Choroby rastlín a ich biologická ochrana

Hubovité choroby odoberajú energiu z rastliny, na ktorej žijú. Sú zodpovedné za veľké množstvo škôd a prejavujú sa charakteristickým vädnutím, chrastami, plesnivými povlakmi, hrdzou, škvrnami a zhnitými tkanivami. Táto stránka je navrhnutá tak, aby pomohla identifikovať niektoré z najčastejších chorôb rastlín a poskytuje biologické riešenia pre ich…
Prezerať článok