Spoločným znakom hubových chorôb a škodcov tuje je ich hnednutie. Je na našom pozorovaní zistiť príčinu, aby sme správne vedeli vyhodnotiť a nastaviť podľa toho adekvátnu liečbu rastliny.

Hubové ochorenia

Hnednutie tují (Didymascella thujina)

Medzi primárne príznaky patria hnedé šupinaté lístky v období zimy a jari a to na najmladších výhonkoch. Pri silnejšom a opakovanom napadnutí môžu výhonky odumierať, predovšetkým bazálna časť rastlín vypadá ako spálená. Po opade výhonkov zostávajú prázdne vetvy.

Príčinou je hubové ochorenie – od mája sa na napadnutých šupinatých listoch tvoria drobné, tmavo hnedé, okrúhle plodničky najskôr so žltohnedýni, neskôr tmavohnedými spórami, ktoré dozrievajú od mája do septembra. Pri silnom, opakujúcom sa napadnutí môžu hynúť najmladšie až 4 ročné sadenice.

 

K meďnatému prípravku – Cuprotonic môžeme pridať Novaferm Sírius

Pri hubových ochoreniach v prvom rade musíme preriediť porast, používame meďnaté prípravky na jeseň a opakujeme znovu na jar.

K meďnatému prípravku (napríklad Cuprotonic) môžeme pridať Novaferm Sírius, ktorý potláča hubové choroby aktiváciou rezistencie rastlín, pričom obsahuje baktérie rodu Bacillus licheniformis.

Nezabúdame na hnojenie. Ako prevencia je výber z certifikovaného osiva a volíme nezamokrené stanovištia. Pri sadení použijeme mletú rohovinu s obsahom dusíka v organickej forme s prídavkom minerálnych živín – ROKOSAN Ihličnany.

Spáľovka tuje (Kabatina thujae)

Hnednutie tuje – hustý porast preriedime

Pri spáľovke je špecifické, že výhonky a vetvičky odumierajú, často iba vrcholky výhonkov. Ojedinele bývajú napadnuté celé mladé rastliny. Na báze odumretých výhonkov sa nachádzajú prelamujúce sa drobné čierne plodničky. Napadnutie hubou podporuje vlhké stanovište a prehustený porast.

Tento patogén: mikromyceta sa v najvyššej miere vyskytuje v pôdach s nedostatočnou zásobou vápnika a horčíka. Rastlinám nehrozí vážne nebezpečie s výnimkou mladých rastlín, ktoré môžu odumrieť.

Napadnuté časti je vhodné odstrániť a husté porasty presvetliť, pri silnom napadnutí sa na jeseň aplikujú fungicídy. Aplikujeme rovnomernú výživu na základe rozboru pôdy.

 

Škodcovia

Puklicovité, štítničkovité (Coccoidea, Diaspididae)

Prečo hnednú tuje?
Hnednutie tuje v dôsledku sania škodcami

Puklice, červce a štítničky napádajú veľmi široký okruh hostiteľských rastlín, vrátane okrasných. Pri silnom napadnutí sú na kôre vetvičiek (a to aj niekoľko ročných rastlín) viditeľné oválne alebo podlhovasté v priemere od 2 do 9mm veľké, viac či menej vyklenuté štítky.

Larvy škodcu sú drobné a ploché, samičky sú najskôr ploché, neskôr vyklenuté so sklerotizovanýn štítkom kryjúcim časť tela, alebo celé telo, Samičky sú pevne prilepené na vetvy. Drobní a okrídlení samci skôr unikajú pozornosti.

Niektoré druhy sú schopné saním výrazne poškodiť predovšetkým mladšie stromčeky. Škodia vysávaním pletív, fytotoxickým účinkom svojich slín na rastliny, prenášaním viróz a tvorbou medovice. Pri silnom napadnutí dochádza až o odumieraniu napadnutých stromčekov.

 

Ochrana spočíva v opakovanom postreku napadnutých stromov olejovými preparátmi v intervale zhruba 7-10dní. My máme osvedčenú kombináciu BorOil + Novaferm Orion Listové bakteriálne hnojivo, ktoré eliminuje požerových a cicavých škodcov, v striedaní s Floravita Coco s obsahom kokosového mydla a Nimbovým olejom.

 

Priadzovčeky (Argyresthia dilectella)

Prečo hnednú tuje?Listové šupiny letorastov od špičiek hnednú. Letorasty tuje sú vo vnútri vyžraté. Nachádzajú sa v nich žlté, prípade žltozelené, niekedy ľahko načervenalé 5 mm húsenice. Neskôr zostáva na báze poškodenej časti letorastu okrúhly otvor. Škodcom zapríčiňujcím tento úkaz je drobný motýľ v rozpätí krídel asi 10mm.

Motýle sú svetlo hnedé alebo tmavo hnedé podľa druhu. Húsenice sú pri teplotách nad bodom mrazu aktívne i v zime. Škodlivosť pre rastlinu je zanedbateľná nakoľko dochádza iba k optickému poškodeniu. Nakoľko sú napadnuté predovšetkým horné časti koruny, môže byť hlavne pri živých plotoch intenzita napadnutia znížená jesenným rezom.

 

Priadzovček tujový (Argyresthia thuiella)

Už na jeseň začína zreteľné hnednutie ihličia na koncoch vetiev. Keď zlomíme koniec vetvy, vo vnútri môžeme vidieť chodbičku a tam húsenicu, na jar potom kuklu. Od júna sa objavujú kruhové otvory.

Škodca je motýľ drobný 6 mm so svetlošedým sfarbením, na krídlach má hnedé a šedé škvrny. Vajíčka kladie v júli. Húsenice sa zavŕtajú do ihlíc a tie neskôr mínujú v letorastoch. Húsenice sú čeveno zelené až hnedozelené s čiernou hlavou.

Hnednutie ihličia od špičiek

Najväčšie škody nám škodca predovšetkým optické poškodenie zhnednutím letorastov, ktoré sa ľahko lámu. Pri silnom opakovanom napadnuté môžu veľmi mladé rastliny i odumrieť.

Môžete použiť NovaFerm Orionlistové bakteriálne hnojivo, ktoré okrem iného aj eliminuje požerových a cicavých škodcov.