Chrastavitosť jabloní

Venturia inaequalis spôsobuje najväčšie škody na listoch a plodoch, môže však napádať aj kvety a letorasty. Najskôr ju môžeme spozorovať na listoch, kde spôsobuje tmavé škvrny na ich spodnej strane. Neskôr sa aj na vrchnej strane listov objaví zamatovo hnedý povlak a ostro ohraničené, oválne, hnedočierne škvrny. Listy sa postupne deformujú, hnednú a predčasne opadávajú. Chrastavitosť koncom mája napáda aj plody. Neskoršie infekcie  môžu  spôsobovať škody aj počas skladovania.

Venturia inaequalis
Chrastavitosť jabloní (Venturia inaequalis)

Chrastavitosť prezimuje na napadnutých listoch a k primárnej  infekcii z tohto zdroja dochádza  najčastejšie od začiatku pučania do konca kvitnutia. Ak dôjde k infekcii listov v tomto období, môže sa ochorenie ďalej šíriť prakticky v priebehu celej vegetácie a spôsobovať škody aj na uskladnenom ovocí. Šíreniu chrastavitosti vyhovuje vlhký a teplý priebeh počasia.

 

Preventívne opatrenia proti chrastavitosti jabloní

Z preventívnych opatrení je dôležitý vhodný výber odrody a stanovišťa, ako aj rez (svetelné pomery, prúdenie vzduchu) a harmonická výživa (príliš veľa dusíka v pôde podporuje bujný rast a náchylnosť na hubové ochorenia). Pri pestovaní citlivých odrôd je dôležitá aj likvidácia opadaného lístia, či už kompostovaním, alebo zapravením do pôdy v oboch prípadoch je vhodné použiť prípravky na urýchlenie procesu rozkladu.

Pri ochrane voči chrastavitosti, ale aj mnohým iným hubovým patogénom treba pamätať na to, že k  infekcii citlivých orgánov rastliny dochádza oveľa skôr než môžeme spozorovať  prvé vizuálne prejavy ochorenia či už na listoch, alebo dokonca na plodoch. Preto je vhodné začať s ochranou citlivých odrôd už na začiatku vegetácie v čase pučania stromov. Nemenej dôležitá je aj ochrana  pred kvitnutím v nevyhnutných prípadoch aj počas kvitnutia a po odkvitnutí. Ak z akýchkoľvek príčin došlo k prepuknutiu infekcie (škvrny na listoch, prípadne na mladých plodoch) treba v ochrane pokračovať aj neskôr počas vegetácie. Pri citlivých odrodách a pri zvlášť priaznivých podmienkach pre šírenie ochorenia má opodstatnenie aj tzn. jesenný umývací postrek.

Chrastavitosť jabloní (Venturia inaequalis)
Chrastavitosť jabloní (Venturia inaequalis)

Biologická ochrana proti chrastavitosti jabloní

Na ochranu a zvýšenie obranyschopnosti voči chrastavitosti možno využiť nasledovné prípravky a listové hnojivá:

  • listové hnojivá s obsahom medi (CuproTonic, Controlphyt Cu)
  • prípravky na báze uhličitanov (PowerOf-K, Vitisan)
  • prípravok na báze kokosového mydla (Cocana)
  • prípravky na báze chitosanu a morských rias (Chitosan 5%, Softguard, Alginure)
  • mikrobiálne hnojivá na báze baktérií (NovaFerm SIRIUS, NovaFerm DUAL, NovaFerm Multi)
  • prípravky a listové hnojivá na báze olejov ako zmáčadlá (BorOil, FerrumOil, Floravita Citro, Floravita SiO)

Na začiatku pučania

CuproTonic 20-50 ml, alebo Controlphyt Cu 15-20 ml + BorOil 10-80 ml /10 l vody (pozn. alebo iné listové hnojivá na báze olejov ako napr. FerrumOil, pričom  konkrétnu dávku pri jednotlivých prípravkoch treba zvoliť podľa návodu a účelu použitia. Nižšie dávky slúžia na zlepšenie priľnavosti postrekovej kvapaliny, vyššie ako prevencia napadnutia múčnatkou a niektorými prezimujúcimi škodcami ako sú napr. vošky).

Pred kvitnutím

V tomto období je možné použiť prípravok na báze morských rias (Alginure 30-50 ml/10 l vody). Prípravky na báze uhličitanov (PowerOf-K 50-80 ml/10 l vody, alebo Vitisan 50 g/10 l vody)  je najlepšie použiť spolu s niektorým  lisovým hnojivom na báze olejov (BorOil, FerrumOil, Prev B2 všetky v dávke 10-20 ml/10 l vody). Ďalšou alternatívou sú kombinácie prípravkov na báze chitosanu (Chitopron 5% 30-50 ml/10 l vody, alebo Imunofol 15-30 ml/10 l vody, alebo Softguard 10-17 ml/10 l vody) spolu s listovými hnojivami s obsahom medi (CuproTonic 20-50 ml/10 l vody, alebo  Controlphyt Cu 15-20 ml/10 l vody) a listovými hnojivami na báze olejov pre zvýšenie priľnavosti (napr. BorOil 10 ml/10 l vody).

Počas kvitnutia

Chitopron 5% 30-50 ml/10 l vody (pozn. Prípravok je neškodný pre včely. Uplatnenie nájde predovšetkým v zmiešaných výsadbách, kde je nie prakticky možné zamedziť úletu postrekovej tekutiny na práve kvitnúce susedné stromy)

Po odkvitnutí ako aj neskôr počas vegetácie

Možno pokračovať v aplikácii prípravkov na báze uhličitanov (PowerOf-K, Vitisan) v kombinácii s listovými hnojivami na báze olejov (BorOil, FerrumOil, Prev B2) v rovnakých dávkach ako pred kvitnutím. Rovnako tak je možné aplikovať prípravky na báze chitosanu (Chitopron 5% 30-50 ml/10 l vody, alebo Imunofol 15-30 ml/10 l vody, alebo Softguard 10-17 ml/10 l vody) spolu s listovými hnojivami s obsahom medi (CuproTonic 20-50 ml/10 l vody, alebo Controlphyt Cu 15-20 ml/10 l vody) a listovými hnojivami na báze olejov pre zvýšenie priľnavosti (napr. BorOil 10 ml/10 l vody) Alginure, po odkvitnutí už  neodporúčame aplikovať. V tomto období je možné začať s aplikáciou mikrobiálnycch hnojív  NovaFerm SIRIUS  60-70 ml/10 l vody, alebo NovaFerm DUAL 200 ml/10 l vody.

Pred zberom za účelom zlepšenia skladovateľnosti

Chitopron 5% 50 ml/10 l vody.

Jesenný umývací postrek

Listové hnojivá s obsahom medi (CuproTonic 20-50 ml/10 l vody, alebo  Controlphyt Cu 15-20 ml/10 l vody) spolu s listovými hnojivami na báze olejov pre zvýšenie priľnavosti (napr. BorOil 10-20 ml/10 l vody)

Urýchlenie rozkladu listov

Prípravky na báze prospešných mikroorganizmov  Trifender 10 g/10 l  vody na plochu 100 m², NovaFerm MULTI 100 ml/10 l vody (Pozn. Odporúčame aplikovať na opadané listy v ideálnom prípade aj plytko zapracovať do pôdy, prípadne skompostovať), HUMAC®Agro 3-5% z objemu kompostovanej hmoty (prídavok do kompostu na urýchlenie transformácie organickej hmoty).