Prečo sme sa rozhodli zriadiť neziskovú organizáciu Ekočlovek, otvoriť tento eshop a písať blog o ekologickom pestovaní?

 Pretože nám nie je ľahostajný osud našich deti a našej krajiny. Pretože sa už nemôžeme ďalej pozerať na vylievanie pesticídov do zeme, zabíjajúcich všetko živé naokolo, s čím prídu do kontaktu. Pretože nás nemôže nechať ľahostajným miznutie včiel, vymieranie pôvodných druhov rastlín, živočíchov a hmyzu, z dôvodu ničenia ich potravy, pôvodného domova a krajiny, na akú sme boli doposiaľ zvyknutí. Pretože nám záleží na vode, ktorá je každým rokom viac a viac znečistená pesticídmi a stále rýchlejšie odteká z polí a z lesov, vďaka stále rýchlejšiemu odlesňovaniu a nešetrnému zaobchádzaniu s pôdou.

Pretože sa už nemôžeme viac angažovať pasívnym prizeraním sa na decimovaní všetkého živého, neodbornými ľudskými zásahmi do prírody, výsledkom čoho je Zem stále viac a viac prehrievaná a utláčaná. Chceme aspoň takto čiastočne pomôcť planéte Zem a všetkým ľuďom na nej žijúcich. Preto sme založili tento blog, aby sme vás to naučili. Toto nie sú vymyslené rozprávky, tieto veci naozaj fungujú. Všetko čo píšem, píšem z vlastnej skúsenosti, alebo zo skúsenosti ďalších ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na ekologickom hospodárení, šetrnému k prírode.

Chceme až tak veľa?

Je naozaj tak ťažké prestať používať chémiu na vlastných poliach, lúkach, lesoch,

sadoch, viniciach, záhradách, trávnikoch a včelínoch ?

Pomôžte takto svoje planéte. Pomôžte takto svojim deťom a ich budúcnosti.

Pomôžte nám takým malým, veľkým rozhodnutím zmeniť budúcnosť tejto planéty a spolu s ňou celého ľudstva.

Kúpou týchto produktov pomôžete svojej pôde, vode, rastlinám, hmyzu, včelám, ostatným živočíchom, rodine a v podstate celému ekosystému. Zmiernite aspoň takto záťaž na životné prostredie a budujte s nami novú zdravú ekologickú planétu, kde budú žiť šťastní ľudia v zdravom prostredí. Je len na nás, akou cestou sa vydáme.

Cesta trvalo udržateľného hospodárstva je tou jedinou možnou udržateľnou cestou.

Preto sa Ekočlovek rozhodol

Už vie, čo je jeho poslaním a kde smeruje. Pretože aj on je Nový človek.

S úctou váš Ekočlovek