Poruchy vyvolané nedostatkom niektorých živín u jabloní

Okrem hubových patogénov nám môže pokaziť radosť z pestovania jabloní aj nedostatok niektorých živín. Najčastejšie je to nedostatok vápnika a bóru.

Nedostatok vápnika – prejavy

Nedostatok vápnika sa prejavuje na jablkách škvrnitosťou, hnednutím dužiny a zhoršenou skladovateľnosťou. Pri poruchách v zásobe vápnikom pritom nemusí byť  primárnym problémom len jeho nedostatok v pôde, ale aj jeho nedostatočný pohyb v rastline a podmienky obmedzujúce jeho príjem z pôdy.

Predjarný postrek

K prejavom nedostatku vápnika v plodoch dochádza teda najmä preto, že rastlina ho nie je schopná do plodov dopraviť  v dostatočnom množstve. Najčastejšie sa potom s deficitom vápnika stretávame napr. pri bujne rastúcich stromoch, na ktorých bol urobený hlbší, prípadne zmladzovací rez. Veľa vápnika smeruje do tvoriacich sa výhonkov a málo do plodov.

Problémom môže byť aj prehnojenie dusíkom, prípadne draslíkom a nedostatok organickej hmoty v pôde. Na poruchy v súvislosti s nedostatočnou zásobou vápnikom má pritom vplyv aj zvolený typ podpníka a odroda. Náchylné sú napr. Šampión, Jonathan a Rubín. Pri slaborastúcich podpníkoch sa častejšie stretávame s  poruchami zásob vápnikom.

Riešením je vhodný výber odrody, podpníka, správna agrotechnika (rez a hnojenie) a v prípade potreby opakovaná aplikácia listových hnojív s obsahom vápnika približne od začiatku júla.

Nedostatok bóru – prejavy

Nedostatok bóru sa pri jabloniach prejavuje najzreteľnejšie charakteristickými deformáciami plodov a podobne ako pri nedostatku vápnika, aj škvrnami na plodoch.  Okrem toho sa pri nedostatku bóru v rastlinách stretávame aj s hnedými skorkovatenými škvrnami na povrchu, ale aj v dužine plodov, so zníženou klíčivosťou peľu a odumieraním koncov letorastov.

K poruchám v zásobení bórom môže dochádzať jednak pri jeho nedostatku v pôde, ale aj po prehnojení dusíkom a po intenzívnom vápnení. Týmto problémom sa pritom vieme veľmi elegantne vyhnúť harmonickou výživou a používaním listových hnojív s obsahom bóru ako sú napr. BorOil, alebo  Tecamim Brix, ci PuferMix už na začiatku vegetácie. Okrem výživy nám môžu uvedené listové hnojivá pomôcť v prevencii voči múčnatke, niektorým škodcom a pôsobia aj ako prípravky na zlepšenie priľnavosti postrekovej kvapaliny.

Pri uvažovaní o bóre je však dobré vedieť, že jeho nadbytok je tiež škodlivý, resp. pre rastliny toxický. Interval medzi nedostatkom a nadbytkom bóru v rastlinách je pritom dosť úzky. Je  dôležité byť pri prihnojovaní bórom opatrný. (Listové hnojivá s obsahom bóru BorOil a Prev B2 obsahujú len nízku koncentráciu bóru preto sú z tohto pohľadu bezpečné).