Predjarný postrek ako prevencia proti rôznym chorobám, akými sú hubové ochorenia, machy, lišajníky, či škodcovia, je najdôležitejšou fázou v procese pestovania. Koncom zimy, ešte pred začiatkom jari, by sme mali začať s prípravami na hospodársku sezónu. Ničenie prezimujúcich škodcov je súčasťou celoročnej ochrany ovocných a okrasných drevín, a tiež viniča. Pokiaľ škodcov zasiahneme ešte v štádiu vajíčok alebo lariev, teda ešte skôr, než spôsobia väčšie škody, bude mať predjarný postrek najlepší efekt.

Prevencia proti ochoreniam

S včasnou prevenciou môžete bez obáv existovať aj bez chemických pesticídov a udržať rovnováhu v sade, vinici, skleníku či v záhrade.  Ekočlovek si preto pre Vás pripravil užitočný zoznam prípravkov, ktorý Vám bude slúžiť ako sprievodca pri ekologickej predjarnej starostlivosti o Vaše záhrady.

Na prevenciu proti chorobám sa nám osvedčili olejové prípravky ako BorOil, FerrumOil, Agrovital ktoré slúžia ako zmáčadlá. Tie ďalej kombinujeme s ostatnými prípravkami ako Chitopron, Alginure a ďalšie.

Prezimujúcich spór plesní a škodlivých húb nás zbaví prípravok Clonoplus, Gliorex a ďalšie prípravky obsahujúce hubu Trichoderma asperellum v prípravku Trifender.

Predjarná starostlivosť o ovocné a okrasné dreviny

Predjarný postrek je treba vyberať s ohľadom na ochorenia, ako je múčnatka, chrastavitosť, monilióza, hrdza, antrakóza, a i. Ničíme všetkých škodcov prezimujúcich na ovocných a okrasných drevinách. Sú to predovšetkým vošky, roztočce, štítničky, puklice, kvetovka jabloňová, méra jabloňová, piadivky a pod.

Ako predjarný postrek použite olejové prípravky – BorOil, FloraVita Citro, Rock Effectt s účinkom proti škodcom v kombinácii s meďou v prípravku Kocide 2000, CuproTonic, Controlphyt Cu.

Ak máte práve nasadené dravé roztoče Typhlodromus pyri, tak síru používajte až v nasledujúcom roku a to s obmedzením. Síru je tiež možné miešať, hlavne pri viniči, s Aquasilikátom alebo s olejovými prípravkami s vedľajším účinkom proti škodcom.

Teplota pri predjarnom postreku by sa mala pohybovať nad +15°C, no nemala by dosahovať viac ako +25°C.  Pri miešaní prípravkov sa vždy riadime tabuľkou miešateľnosti, návodom a pH prípravkov. Čo sa týka počasia, je dôležité správne načasovanie – do obdobia bezvetria. Najvhodnejšia aplikácia prípravkov je od pučania do objavenia sa kvetných pukov, v závislosti od druhu stromov.  Postrekom nešetrite, dôkladne zvlhčite konáre a kmeň stromu.

Chrastavitosť jadrovín na jabloni
Chrastavitosť jadrovín na jabloni
Monilióza slivky
Monilióza slivky

Nezabúdajme na pôdu

Pôda je živný nosič týchto rastlín a práve tá vplýva na samotné zloženie plodov a tiež ich vzhľad.  Bez potrebných živín a života v pôde, budeme musieť vynaložiť veľké úsilie, aby sme pozbierali dobrú a zdravú úrodu.

Na očistenie pôdy od škodcov používame parazitické hlístice:

  • Entonem (drôtovce),
  • Capsanem (Medvedík, Tipuľa bahenná),
  • Larvanem (chrústy a nosániky),
  • Bora s obsahom huby Beauveria bassiana BB1, ktorá úspešne ničí menších pôdnych škodcov. Je možné ju kombinovať aj s hlísticami.
  • Pribudol tiež bakteriálny produkt NovaFerm Viva.

Hnojenie

predjarný postrek
Mykorhízne huby

Najlepší pre hnojenie je vlastný kompost, ale ak ho nemáte dostatok, máme pre Vás v ponuke VermiVital  – vermikompost.  Taktiež sme pripravili aj nové pôdne talianske hnojivá značky Italpollina, Guanito a Tribú. Sú to hnojivá povolené v ekologickom poľnohospodárstve, pričom ich najväčšou výhodou je, že v pôde vydržia 2 –3 roky pri striedaní plodín.

Opäť, v kombinácii s bakteriálnymi prípravkami do pôdy, mykorhíznymi hubami a šetrným obrábaním pôdy, môžeme v priebehu pár rokov vrátiť pôde život a dokonca ju zbaviť ťažkých kovov a zvyškov pesticídov z minulosti.

„Z pohľadu človeka, je pestovanie s podporou mykorhíznych húb novou biotechnológiou ošetrovania rastlín.

Užitočné tipy a rady proti škodcom

Vošky

Ekologicky proti jarným ochoreniam stromov

Postrek sa robí pred kvitnutím. Pokiaľ sa neurobil na jar, odporúča sa ochrana proti voškám po ich premnožení.

Na mladých stromoch je ošetrenie nevyhnutné, pretože v dôsledku cicania sú konáriky nielen oslabené, ale tiež rast stromu je výrazne obmedzený, čo komplikuje rez stromov.

Pokiaľ sa už na stromoch objavili vošky, je nutné zakročiť ihneď.

Najúčinnejší proti savým a žravým škodcom je NeemAzal, ale v prvých štádiách výskytu postačia aj prípravky ako Wetcit, Floravita Citro, BorOil , FerrumOil a iné prípravky s obsahom citrusových terpénov.

Roztočce

Na jar sa odporúča urobiť ochranu už pred kvitnutím jabloní, keď je vyliahnutých asi 75% lariev. Na neošetrených stromoch sa vyskytujú prirodzení nepriatelia roztočcov, medzi ktorých patria dravé roztoče, dravé bzdochy, dravé strapky  a.i. Biologická ochrana proti roztočcom v sadoch a viniciach sa robí pomocou dravých roztočov z rodu Typhlodromus. Na ovocných stromoch použite ako predjarný postrek proti roztočcom, ale i múčnatke, listové hnojivo Aquasilikat zmiešný so sírou.

Štítničky

Medzi dôležité ochranné opatrenie proti škodcovi patrí kontrola kupovaných rastlín. Nákup plodov zo zamorených oblastí preto treba veľmi dôkladne sledovať. Regulácia škody sa robí obyčajne pomocou predjarných postrekov  v období medzi zväčšovaním sa pukov a otvorením pukov. Predátormi štítničiek sú aj lienky z rodu Chilocorus.

Piadivky

Predjarný postrek zahajujeme vtedy, keď sa vyskytujú 2 až 4 vajíčka na 2 m konárov, obyčajne po vypučaní alebo pred kvitnutím, prípadne hneď po kvitnutí. Biologické prípravky na báze baktérie Bacillus thuringiensis majú  účinnosť 70-80%. Obsiahnuté sú v prípravku Lepinox plus, ale nájdete ich aj v ďalších bakteriálnych prípravkoch radu NovaFerm, či už NovaFerm Viva, NovaFerm Sirius, alebo NovaFerm Orion. Proti samičkám, ktoré vyliezajú po kmeni sa umiestňujú lepové pásy na kmene stromov. Umiestňujeme ich do spodnej časti kmeňa. Prípadne môžete použiť prípravok Chemstop ecofix.

Obaľovače

Ekologicky proti jarným ochoreniam stromov
larvy obaľovača

Plne vyvinuté larvy prezimujú pod voľnou kôrou alebo v pôde pod opadaným lístím v ovocných sadoch. Na jar sa larva zakuklí. Hneď, ako sa larvy vyliahnu, kŕmia sa krátko na listoch. Potom sa začínajú zavŕtať do plodov.

Pôdu okolo stromu, kmeň a väčšie konáre postriekajte parazitickými hlísticami Steinernema feltiae v produkte Entonem, ktoré s určitosťou na 60 až 90% zničia prezimujúcich obaľovačov v pôde. Z mechanických  opatrení sa odporúča napadnuté miesta vyrezať  a potrieť štepárskym voskom .

tip: Ak do záhrady prilákame sýkorky, počet obaľovačov v nej sa hneď o niečo zníži. Ďalšími nepriateľmi sú aj bystrušky a dravé ploštice.

Vrtivka orechová – nový škodca

vrtivka

V Európe je významným hostiteľom vrtivky orech kráľovský a broskyňa obyčajná. K hlavným príznakom prítomnosti vrtivky orechovej patria vpichy na šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok.  V miestach napadnutia pozorujeme larvy. V prípade skorého napadnutia sú plody scvrknuté, mäknú a opadávajú zo stromu.

Proti vrtivke orechovej použite prípravok Bora s obsahom huby Beauveria bassiana BB1, ktorý aplikujte do pôdy. Aplikácia sa vykonáva na jar a 2-krát na jeseň zálievkou pod korunu orecha. V trávnikoch môžeme použiť tiež parazitické hlístice Entonem, keďže ich nie je potrebné zapracovať do pôdy. Do koruny stromu použite lapače na vrtivku čerešňovú. Postrek by sa mal vykonať aj v korune stromu. Zatiaľ bol vyskúšaný Spintor a to celkom úspešne. Avšak postrekov bolo potrebných vykonať 7 až 11 za sezónu.

Momentálne má dobré výsledky prípravok NovaFerm Orion. Keďže baktérie vydržia v korune stromu dlhšie, je potrebné vykonať len  3 postreky za sezónu. Odporúčame pridať ešte prípravok na zmáčanie BorOil spolu s menším množstvom medi – vhodný je napríklad prípravok CuproTonic, alebo Kocide 2000. Tým orech chránime zároveň aj pred chorobami orecha – Baktériová škvrnitosť (Xanthomonas arboricola pv. juglandis), Antraknóza orechov (Gnomonia leptostyla) a Čerň orechová (Alternaria nucis). Ak je tlak chorôb silný, môžete pridať do postreku ešte NovaFerm Sirius.