Bakteriálna spála ružovitých rastlín

Erwinia amylovora je nočnou morou ovocinárov vo väčšine európskych krajín. Poznanie jej prejavov je o to dôležitejšie, že ak dôjde k napadnutiu, nie u nás momentálne k dispozícii žiadne iné a účinnejšie riešenie ako likvidácia napadnutého stromu.

Bakteriálna spála ružovitých rastlín (Erwinia amylovora)
Bakteriálna spála ružovitých rastlín (Erwinia amylovora)

Napadnuté kvety sú vodnaté, vädnú a postupne sčernejú. Po odumretí zostávajú visieť na strome. Podobné príznaky badať aj na listoch a letorastoch, ktorých konce sa hákovito ohýnajú. Na dreve sa tvoria ohraničená, vodnaté, hnedé nekrózy. Napadnuté môžu byť aj plody. Symptómy ochorenia spôsobované spálou sa však dajú relatívne ľahko zameniť s iným, ktoré sú spôsobené napríklad bodruškou hruškovou, slnečným úpalom listov vyskytujúcim sa predovšetkým u hrušiek, alebo rôznymi hubovými chorobami vrátane moniliózy jadrového ovocia. Na rozdiel od týchto je však spála charakteristická tým, že na všetkých napadnutých častiach rastliny sa často tvoria kvapky tzn. bakteriálneho exudátu.

Baktérie spôsobujúce spálu prezimujú v pletivách kmeňa a konárov napadnutých stromov. Ochorenie  sa rozširuje najmä opeľujúcim hmyzom, peľom, vetrom, dažďom, mechanicky napr. pri reze, po ľadovci, ale aj škodcami či zverou.  K napadnutiu však môže dôjsť aj bez mechanického poškodenia,  keďže baktérie spôsobujúce spálu môžu prenikať do rastlín aj rôznymi prirodzenými otvormi ako sú prieduchy, lenticely a hydatódy. Pre  šírenie spály sú najvhodnejšie podmienky pri teplotách okolo 18℃ a vysokej vlhkosti vzduchu. Na väčšie vzdialenosti sa choroba šíri napadnutými rastlinami.

Praktické odporúčania

Prvým krokom v ochrane proti bakteriálnej spále by mal byť nákup stromčekov len z renomovaných ovocných škôlok, kde sa pravidelne vykonáva kontrola výskytu tohto karanténneho ochorenia. Na  zvýšenie prirodzenej obranyschopnosti drevín proti Erwinia amylovora by sa mali zamerať najmä pestovatelia v okolí ktorých už bol zaznamenaný výskyt tohto ochorenia.

Na  zvýšenie obranyschopnosti proti spále možno využiť nasledovné prípravky a listové hnojivá:

Biologické opatrenia proti Erwinia amylovora

Na začiatku kvitnutia

Používame prípravky na báze chitosanu (Chitopron 5% 30-50 ml/10 l vody, alebo alebo Softguard 10-17 ml/10 l vody) spolu s listovými hnojivami s obsahom medi (CuproTonic 20-50 ml/10 l vody, alebo  Controlphyt Cu 15-20 ml/10 l vody) a listovými hnojivami na báze olejov pre zvýšenie priľnavosti ( napr. BorOil 10 ml/10 l vody)

Počas kvitnutia

Aplikujeme Chitopron 5% 30-50 ml/10 l vody. Počas podmienok obzvlášť vhodných pre šírenie Erwinia amylovora je vhodné pridať do postreku aj nižšiu dávku listového hnojiva s obsahom medi (napr. CuproTonic 20 ml/10 l  vody). Tento postrek však odporúčame  aplikovať v iba čase  keď nie sú v porastoch včely  teda skoro ráno, alebo k večeru.

Po odkvitnutí ako aj neskôr počas vegetácie

Viď odporúčania na začiatku kvitnutia.