Kompost tvorí väčšinou rozložená organická hmota, v ktorej sa semená burín pôsobením tepla usmrtia a dôkladne rozložia. Za vhodných podmienok do kompostu vniknú dážďovky a pomáhajú mikroorganizmom v procese rozkladania, prípadne môžeme použiť násadu vlastných kalifornských dážďoviek a proces takto značne urýchliť.

Na urýchlenie alebo podporu fermentácie kompostu či hnoja sa môžu pridať isté druhy rastlín

Napríklad žihľava. Táto bylina je vynikajúcim pôdotvorným činiteľom a podobne ako kostihoj má pomer uhlíka a dusíka blízky pomeru týchto prvkov v maštaľnom hnoji. Žihľava obsahuje aj železo.

Biokompost

Aj niekoľko ďalších bylín skvalitní kompost vďaka hojnosti nerastných látok.

Čakanka, lipkavec a iskerník hľuznatý, ktoré akumulujú draslík.

Praslička sa delí o slávu so skorocelom kopijovitým a vikou plotnou pre svoju schopnosť skladovať kobalt.

Pichliače obsahujú meď ako stopový prvok.

Patrí k nim púpava, ktorá absorbuje dva – až trikrát toľko železa z pôdy ako iné burinykrvavec menší s bohatým obsahom horčíka a štiav menší, ktorý zhromažďuje fosfor.

Kompost je azda najlepšie hnojivo pre bylinky a záhradnú zeleninu a osobitne výživný je práve vtedy, keď sa doň dávajú buriny

Pridávajte doň aj všetok bylinný odpad a samozrejme odpad z kuchyne, najmä ak často varíte s bylinkami.
Pridať sa môže každá organická hmota.

Drevitý odpad sa rozkladá rýchlejšie, ak sa najprv rozdrví alebo nastrúha a zmieša napríklad s trávovým šrotom. Dobrý kompost je z listov opadaných a zozbieraných na jeseň, mali by sa však najprv zmiešať s iným materiálom.

V žiadnom prípade do kompostu nepridávajte ihličie a orechové listy.

Pri zakladaní kompostu najprv dobre obrobte pôdu na vybranom mieste, aby sa do nej mohli rýchle dostať dážďovky.

Kompost budujte do výšky asi 100 až 150 cm, s rovnými stenami a mierne preliačeným vrchom, alebo na to použite nádoby na to určené.

Obsah sa musí udržiavať vlhký a musí sa umožniť, aby sa dostatočne ohrial a semená burín sa v ňom zničili. Čím rýchlejší je ohrev, tým skôr by sa mala kopa obracať a premiešavať .

Terpentínová živica, ktorá sa zmýva z ihličnatých stromov, spomaľuje kvasné procesy. Breza v blízkosti kompostu pomáha fermentácii, dokonca aj vtedy, keď jej korene preniknú do kompostu. Najlepšie však je, ak je vzdialená asi 2 metre.

Organické hnojivá
Kompost je vhodný pre zeleninu

V podstate vysoká teplota a vlhkosť sú nevyhnutné tvorbu kompostu

  • Pomôcť si môžeme prikrytím kompostu čiernou vodopriepustnou plachtou, ktorá ho bude zohrievať od slnka. Môže byť aj čierna fólia – ale umiestnená tak, aby kompost mohol po bokoch voľne dýchať. 
  • Umiestnením kompostu na slnko, ak chceme proces urýchliť, ale v tom prípade musíme kompost udržiavať vlhký a to jeho zavlažovaním.
  • Pridaním hliny, ktorá urýchli celý proces vďaka pôdnym baktériám.
  • Nezabúdajme kompost z času na čas prevracať, aby sa do neho dostával kyslík.
  • na urýchlenie kompostu môžete použiť enzymatické prípravky ktoré nájdete tu: Enzymatické prípravky | Ekočlovek (ekoclovek.sk)
  • V prípade, že kompostu nemáte dostatok alebo nemáte priestor na vytvorenie kompostoviska, použite Vermikompost, alebo Výluh z vermikompostu, vytvorený pomocou kalifornských dážďoviek, ktorý si môžete voľne zakúpiť.