Mora bavlníková – ako identifikovať a bezpečne sa biologicky zbaviť húsenice mory bavlníkovej bez použitia toxických postrekov a chemických práškov!

 

Mora bavlníková – Helicoverpaarmigera je jedným z najviac deštruktívnych hmyzích škodcov napádajúcich kukuricu

Je tiež známa tým, že sa rada zavŕta aj do inej plodovej zeleniny, poľných plodín, kvetov a rada si pochutná aj na šaláte.

Dospelé húsenice veľkosti 4 až 5 cm sú výrazne pruhované a líšia sa vo farbe, od svetlozelenej alebo ružovej až po hnedú. Čím sú staršie, tým sú tmavšie. Dospelí jedinci sú aktívni v noci a majú matné sivohnedé, až žltohnedé sfarbenie. Na vonkajšom okraji má tmavší pás.mušt

Mory majú rozpätie krídel približne 4 cm. Cez deň sa skrývajú v najbližšej vegetácii, ale môžu byť občas videné, aj ako sa živia nektárom.

Poznámka: Dospelé mory sú dobrí letci, schopné letieť na dlhé vzdialenosti. Každý rok migrujú z teplých južných oblastí späť do severných štátov. V teplejších zimách dokáže časť kukiel prežiť aj na našom území.

Aký je životný cyklus mory bavlníkovej?

mušt

V oblastiach, kde tento hmyz prežije zimu, kukly prezimujú v pôde. Dospelé mory sa objavia kdekoľvek od skorej jari, až do neskorého leta a to v závislosti na teplote, uložia svoje vajcia jednotlivo do klasu, alebo aj do iných častí rastlín.

Každá samička môže zniesť až 3000 vajec, z ktorých sa za 2-10 dní vyliahnu mladé húsenice. Keď sa húsenica objaví, postupuje priamo až do špičky, kde sa stáva dospelým jedincom do 3-4 týždňov.

Mora bavlníková je extrémne kanibalistickej povahy a má tendenciu obmedziť počet lariev až na jednu v jednom klase. Zvyčajne sa vyvinú tri generácie mory bavlníkovej za sezónu, no v teplejších oblastiach Európy sa môžu vytvoriť aj 6 generácií za rok.

Poškodenie rastlín mory bavlníkovej

mušt

Poškodenie zvyčajne začína v steble kukurice, kde mora vkladá svoje vajíčka. Rozsiahle poškodenie často bráni kukurici vytvoriť špičku. Larvy často zničia kompletne steblá pred opelením. Výsledný plod je deformovaný a náchylný k plesniam a ochoreniam. Väčšinou je napadnutá vrchná tretina klasu.

Každý rok sa použije veľké množstvo pesticídov na komerčných obilných poliach v pokusoch zabiť húsenice mory bavlníkovej. Odtok z týchto postrekov prispieva ku kontaminácii podzemných vôd, zatiaľ čo postrek sám decimuje užitočný hmyz. Geneticky upravené kukurice, z ktorých každá firma vyrába vlastné pesticídy, bola vyvinutá už s prihliadnutím na tohto škodcu.

Mora bavlníková – akú biologickú ochranu použiť?

Plán integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý sa zaoberá škodcom Helicoverpaarmigerana všetkých troch vývojových štádiách, je najlepší spôsob pre pestovateľov kukurice, ako proti nej bojovať. Pretože sú to veľkí cestovatelia, treba byť aj naďalej ostražití. Ak ste predchádzajúcu sezónu boli v boji úspešní, ešte to neznamená že sa pri prvom oteplení zase nevrátia.

Ako predchádzať napadnutiu mory bavlníkovej?

 • Orba po sezóne pomôže odkryť kukly a vystaví ich vetru, počasiu, vtákom a ďalším dravcom.
 • Zapojiť do práce kurčatá? Po zbere ich nechajte zbierať húsenice z vašej pôdy. Sledovanie ich práce môže byť veľmi zábavné!
 • Nepoužívajte pesticídy, pretože tie zabíjajú všetok užitočný hmyz. Práve naopak, vysaďte a podporujte kvitnúcu lúku v okolí, alebo kvetné pásy v okolí poľa, ktoré naopak práve tento užitočný hmyz pritiahne na vaše polia a v neposlednom rade aj iných opeľovačov.
 • Ak máte podozrenie, že vaša pôda skrýva mnoho kukiel mory bavlníkovej, pri menšej ploche skúste použiť hlístice Steinernema feltiae do vlhkej pôdy v dostatočnom predstihu.
 • Aku biologickú ochranu zvoliť?
 • Pred sejbou použite pôdne hnojivo NovaStart Basic, ktoré ma vplyv na pôdnych škodcov.
 • Použite feromónové pasce a stanovte si hlavné letové obdobie pre mory. Mory väčšinou lietajú pod rúškom noci.
 • Sledujte signalizáciu na našej stránke v kategórii SIGNALIZÁCIA, alebo na stránke UKSUP-u. 
 • Pri prvom nálete mory bavlníkovej, použite osy Trichogramma. Tie zničia vajíčka mory bavlníkovej. Pri väčšej ploche môžete použiť aj leteckú aplikáciu.

Mora bavlníková – biologická ochrana počas vegetačného obdobia

 • Kontrolujte pravidelne steblá, či v nich nenájdete larvy, alebo vajíčka.
 • Použite listové hnojivo FerrumOil, alebo listové hnojivo BorOil, ktoré majú nepriamy vplyv aj na iných savých a žravých škodcov.
 • Zamestnajte užitočný hmyz, ako sú parazitické blanokrídlovce – Virchichneumon monostagon, D. carboarius, Ophionobscurus, Apantelesrubicrus a iný hmyz z čeľade blanokrídlových. Tieto všetky sa živia vajíčkami a malými larvami. Ale pozor pri používaní pesticídov, pretože všetky tieto blanokrídlovce sú náchylné aj na malé množstvá pesticídov.
 • Použite biologický postrek Lepinox plus na báze Bacilus thuringiensis a to raz týždenne s prospešnými baktériami.
 • V poslednom rade použite biologický postrek Spintor a pokračujte raz týždenne až kým strapce úplne nezhnednú.
 • Všetky produkty sú povolené pre ochranu rastlín v ekologickom poľnohospodárstve.