Naučte sa, ako identifikovať a bezpečne ovládať húsenice mory bavlníkovej a to bez použitia toxických postrekov alebo chemických práškov!

mušt

Mora bavlníková ( Helicoverpaarmigera) je jedným z najviac deštruktívnych hmyzích škodcov napádajúcich kukuricu.

Je tiež známa tým, že sa rada zavŕtava aj do inej plodovej zeleniny, poľných plodín, kvetov a rada si pochutná            aj  na šaláte. Už jeden červ môže spôsobiť značné škody.

Dospelé húsenice veľkosti 4 až 5 cm sú výrazne pruhované a líšia sa vo farbe, od svetlo zelenej alebo ružovej až         po hnedú. Čím sú staršie, tým sú tmavšie. Dospelí jedinci sú aktívni v noci a majú matné sivohnedé, až žltohnedé sfarbenie, na vonkajšom okraji je tmavší pás.mušt

Mory majú rozpätie krídel približne 4 cm. Cez deň sa skrývajú              v najbližšej vegetácii, ale môžu byť občas videné, aj ako sa živia nektárom.

Poznámka: Dospelé mory sú dobrí letci, schopné letieť na dlhé vzdialenosti. Každý rok migrujú z teplých južných oblastí späť            do severných štátov. V teplejších zimách dokáže časť kukiel prežiť      aj na našom území.

Aký je životný cyklus mory bavlníkovej ?

mušt

V oblastiach, kde tento hmyz prežije zimu, kukly prezimujú v pôde. Dospelé mory sa objavia kdekoľvek od skorej jari, až do neskorého leta a to v závislosti na teplote, uložia svoje vajcia jednotlivo do klasu, alebo aj do iných častí rastlín.

Každá samička môže zniesť až 3000 vajec, z ktorých sa za 2-10 dní vyliahnu mladé húsenice. Keď sa húsenica objaví, postupuje priamo až do špičky , kde sa stáva dospelým jedincom do 3-4 týždňov.

Mora bavlníková je extrémne kanibalistickej povahy a má tendenciu obmedziť počet lariev až na jednu v jednom klase . Zvyčajne sa vyvinú tri generácie mory bavlníkovej za sezónu, no v teplejších oblastiach Európy sa môžu vytvoriť aj 6 generácií za rok.

Poškodenie rastlín mory bavlníkovej

mušt

Poškodenie zvyčajne začína v steble kukurice, kde mora vkladá svoje vajíčka. Rozsiahle poškodenie často bráni kukurici vytvoriť špičku. Larvy často zničia kompletne hodváb pred opelením. Výsledný plod je deformovaný a náchylný k plesniam a ochoreniam . Väčšinou je napadnutá vrchná tretina klasu.

Každý rok sa použije veľké množstvo pesticídov na komerčných obilných poliach v pokusoch zabiť húsenice mory bavlníkovej. Odtok     z týchto nástrekov prispieva ku kontaminácii podzemných vôd, zatiaľ čo postrek sám decimuje užitočný hmyz. Geneticky upravené kukurica, z ktorých každá firma vyrába vlastné pesticídy, bola vyvinutá už s prihliadnutím na tohto škodcu.

Akú biologickú ochranu použiť proti more bavlníkovej?

Plán integrovanej ochrany proti škodcom , ktorý sa zaoberá škodcom Helicoverpaarmigerana všetkých troch vývojových štádiách, je najlepší spôsob pre pestovateľov kukurice, ako proti nej bojovať. Pretože sú to veľkí cestovatelia, treba byť aj naďalej ostražití. Len preto, že ste mali dobre riadenú predchádzajúcu sezónu neznamená, že pri prvom oteplení sa zase nevrátia.

Ako predchádzať napadnutiu mory bavlníkovej ?

 • Orba po sezóne pomôže odkryť kukly a vystaví ich vetru, počasiu, vtákom a ďalším dravcom.
 • Zapojiť do práce kurčatá? Po zbere ich nechajte zbierať húsenice z vašej pôdy. Sledovanie ich práce môže byť veľmi zábavné!
 • Nepoužívajte pesticídy, pretože tie zabíjajú všetok užitočný hmyz. Práve naopak, vysaďte a podporujte kvetnú lúku v okolí, alebo kvetné pásy v okolí poľa, ktoré naopak práve tento užitočný hmyz pritiahne na vaše polia      a v neposlednom rade aj iných opeľovačov.
 • Ak máte podozrenie, že vaša pôda skrýva mnoho kukiel mory bavlníkovej, skúste použiť blahodarné hlísty Steinernemafeltiae do vlhkej pôdy v dostatočnom predstihu pred prvým mrazom.

Ako sledovať príchod mori bavlníkovej ?

 • Pred sejbou použite pôdne hnojivo NovaStartBasic, ktoré ma vplyv na pôdnych škodcov.
 • Použite feromónové pasce a stanovte si hlavné letové obdobie pre mory. Mole väčšinou lietajú pod rúškom noci.
 • Sledujte signalizáciu na našej stránke kategórii SIGNALIZÁCIA.
 • Pri prvom náznaku môr, uvoľnite osy Trichogramma a tie zničia vajcia mory bavlníkovej, pri väčšej ploche môžete použiť aj leteckú aplikáciu.

Biologická ochrana počas vegetačného obdobia:

 • Kontrolujte pravidelne hodváb, či na ňom nenájdete larvy, alebo vajíčka.
 • Použite listové hnojivo FerrumOil, alebo listové hnojivo BorOil, ktoré majú nepriamy vplyv aj na iných savých a žravých škodcov.
 • Zamestnajte užitočný hmyz, ako sú parazitické blanokrídlovce – Virchichneumon monostagon, D. carboarius, Ophionobscurus, Apantelesrubicrus a iný hmyz z čeľade blanokrídlových. Títo všetci sa živia vajcami a malými larvami. Ale pozor pri používaní pesticídov, pretože všetci títo blanokrídlovci sú náchylní aj na malé množstva pesticídov.
 • Použite biopreparát Biobit XL na báze Bacilusthuringiensis a to raz týždenne s prospešnými hlísticami.
 • V poslednom rade použite biologický postrek Spinosad a pokračujte raz týždenne až kým strapce úplne nezhnednú.
 • Oba produkty sú uvedené v produktoch organických látok pre ochranu v ekologickom poľnohospodárstve.