Skôr ako sa rozhodneme sadiť rastliny, skontrolujeme či daná pôda je pre ne vhodná.

  • Pri pozornom skúmaní rastlín rastúcich v pôde, vieme zistiť čo pôde chýba a o aký druh pôdy ide.
  • Ak túto techniku nepoznáme, môžeme si dať urobiť rozbor pôdy a podľa toho potom postupovať.
  • Záleží aj od toho, či pôda predtým bola hnojená umelými hnojivami a či na nej boli použité herbicídy. Čo sa nachádza v jej okolí a či môžu k nám presakovať z okolia chemické látky z okolitých polí a pozemkov.
  • Na vyčistenie pôdy od pesticídov a iných chemických látok použijeme Výluh z vermikompostu, pretože je to čistý organický produkt, ktorý obnovuje a detoxikuje pôdu.
  • Aby sme vytvorili v pôde zdravú mikroflóru, dodáme pôde mykorhízne huby obsiahnuté v produkte Symbivit. Tieto huby sa napoja na korene rastlín, pričom budú čerpať živiny z pôdy a podporovať rastliny, alebo môžeme použiť produkt Fielder s hubou Trichoderma asperellum, ktorá stimuluje rast rastlín, pričom vyvinuté mikroorganizmy dokážu generovať vyššiu odolnosť voči patogénom, ohrozujúcich rastliny a k znečisteniu životného prostredia. Úspešne zvyšuje rezistenciu rastlín proti hubovým chorobám.
  • Pomocou ďalších organických bakteriálnych hnojív obohatíme stratenú pôdnu mikroflóru. NovaFerm Multy je kvapalné hnojivo na prirodzené zvýšenie výnosu, obsahujúce Azotobacter spp., Azospirillum spp., Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, ktoré sa vyznačuje vlastnosťou viazania dusíka. Jeho použitím dôjde k zlepšeniu pôdnej aktivity, zvýšeniu biologického života v pôde, obnovy štruktúry pôdy a v neposlednom rade k zvýšeniu úrodnosti. Toto hnojivo prispôsobuje pH pôdy podľa potreby rastlín.

Ako veľmi je pôda zhutnená po ťažkých mechanizmoch a bývalom hospodárení?