Ako sa starať o svoju pôdu. Kedy pridávať hnojivo a v akom množstve?  Aké máme pH pôdy? Je naša pôda ťažká, ľahká alebo ílovitá? Drží sa v nej voda, alebo naopak voda rýchlo odteká.

Ako sa starať o svoju pôdu?

Skôr ako sa rozhodneme sadiť rastliny, skontrolujeme či je daná pôda pre ne vhodná

 • Pri pozornom skúmaní rastlín rastúcich v pôde, vieme zistiť čo pôde chýba a o aký druh pôdy ide.
 • Ak túto techniku nepoznáme, môžeme si dať urobiť rozbor pôdy a podľa toho potom postupovať.
 • Záleží aj od toho, či pôda predtým bola hnojená umelými hnojivami a či na nej boli použité herbicídy. Čo sa nachádza v jej okolí a či môžu k nám presakovať z okolia chemické látky z okolitých polí a pozemkov.
 • Na vyčistenie pôdy od pesticídov a iných chemických látok použijeme výluh z vermikompostu, pretože je to čistý organický produkt, ktorý obnovuje a detoxikuje pôdu.
 • Aby sme vytvorili v pôde zdravú mikroflóru, dodáme pôde mykorhízne huby obsiahnuté v produkte Symbivit. Tieto huby sa napoja na korene rastlín, pričom budú čerpať živiny z pôdy a podporovať rastliny, alebo môžeme použiť produkt Trifender s hubou Trichoderma asperellum, ktorá stimuluje rast rastlín, pričom vyvinuté mikroorganizmy dokážu generovať vyššiu odolnosť voči patogénom, ohrozujúcich rastliny a k znečisteniu životného prostredia. Úspešne zvyšuje rezistenciu rastlín proti hubovým chorobám.
 • Pomocou ďalších organických bakteriálnych hnojív obohatíme stratenú pôdnu mikroflóru. NovaFerm Multi je kvapalné hnojivo na prirodzené zvýšenie výnosu, obsahujúce Azotobacter spp., Azospirillum spp., Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, ktoré sa vyznačuje vlastnosťou viazania dusíka. Jeho použitím dôjde k zlepšeniu pôdnej aktivity, zvýšeniu biologického života v pôde, obnovy štruktúry pôdy a v neposlednom rade k zvýšeniu úrodnosti. Toto hnojivo prispôsobuje pH pôdy podľa potreby rastlín.

Ako veľmi je pôda zhutnená po ťažkých mechanizmoch a predošlom hospodárení?

 • Ako veľmi je chránená pred vysušovaním a eróziou?
 • Kde sa zdržiava voda po roztopení snehu a po dažďoch?
 • Ak na niektorom mieste stojí každoročne dlhší čas voda a nemáme možnosť ju presmerovať inam, zvážme vybudovanie prírodného jazierka na tom mieste. To nám bude neskôr slúžiť na zavlažovanie našej záhrady, nehovoriac o prospešnosti jazierka na udržanie zdravej záhrady.
 • Ako hlboko je podzemná voda?
 • V závislosti od výšky podzemnej vody sa rozhodneme, aké dreviny je možné sadiť na týchto miestach.
 • Je dôležite aj to, či sadíme na humóznej ornej pôde, na svahu, ťažkej ílovitej pôde, alebo ľahkej piesočnej pôde. Typ pôdy môžeme sčasti zmeniť, ale nie je to vec jedného roka.
  Podľa toho potom určíme, kde a aké rastliny môžeme vysadiť na danom pozemku a aký typ záhrady si založíme.
 • V podstate sa nám prvotná investícia do pôdy vráti vo výške úrody, menšej spotrebe vody, zvýšením odolnosti rastlín voči škodcom a chorobám a tým menšiemu použitiu biologických a organických postrekov na rastlinstvo.

  Ako sa starať o svoju pôdu?  Riadime sa pravidlom – čím silnejšie rastliny, tým menšia pravdepodobnosť napadnutia chorobami a škodcami.

   

  NOVAFERM MULTI BAKTERIÁLNE PÔDNE HNOJIVO. Obohacuje pôdnu mikroflóru. Zvyšuje a sprístupňuje množstvo dusíka, draslíka a fosforu. Prispôsobuje pH pôdy podľa potreby rastlín. Zvyšuje odolnosť a zdravie rastlín.

   

  ČMEĽ ZEMNÝ PRE OPELOVANIE Opeľovanie, ktoré je kľúčom k vytváraniu plodov je zvyčajne vykonávané hmyzom, alebo sa deje pomocou iných mechanických prostriedkov.