Bakteriálna nádorovitosť koreňov

Bakteriálna nádorovitosť koreňov (Agrobacterium tumefaciens)
Bakteriálna nádorovitosť koreňov

Agrobacterium tumefaciens – toto bakteriálne ochorenie sa prejavuje spomaleným rastom napadnutých stromov. Najmä na koreňoch, ale aj na spodnej časti kmeňa sa tvoria výrastky v podobe nádorov. Tieto sú najprv mäkké no neskôr drevnatejú a nadobúdajú silno zbrázdený tvar. Počas vývoja sa mení aj ich sfarbenie zo svetlo belavej na hnedé. Ochorenie má široký okruh hostiteľov okrem ovocných plodín (jablone, hrušky, dule, maliny, čerešne) a viniča napáda aj mnohé okrasné a divorastúce druhy. Vyhovujú jej polohy s vyššou hladinou podzemnej vody a pôdy s mierne zásaditou pôdnou reakciou.

Na pozemok si ochorenie zavlečieme zvyčajne napadnutými rastlinami. Preto je veľmi dôležité nakupovať resp. vysádzať  iba zdravé výpestky. Nepriamou ochranou voči tomuto ochoreniu je však aj harmonická výživa. Udržiavanie pôdy v dobrom štruktúrnom stave a eliminácia  dlhodobejšieho zamokrenia. Možné je využiť aj rôzne prospešné mikroorganizmy (huby a baktérie), ktoré v symbióze s pestovanou rastlinou výrazne zlepšujú jej kondíciu. Keďže k infekcii dochádza najmä po mechanickom poškodení citlivých orgánov dôležité je aj citlivé obrábanie pôdy. Ak však už došlo k napadnutiu je najlepšie takýto strom čím skôr zlikvidovať spálením spolu  aj s koreňmi.

Praktické odporúčanie      

Vysádzajte len zdravé stromčeky. Už pri nákupe si dôkladne prezrite koreňovú sústavu stromčeka a presvedčte sa, že nie je napadnutá bakteriálnou nádorovitosťou. Na napadnutých  koreňoch sú jasne viditeľné rôzne veľké výrastky-nádory.

Pri výbere stanovišťa sa vyvarujte miestam s vysokou hladinou podzemnej vody, neštruktúrnym pôdam, pôdam so zásaditým pH, ako aj miestam kde sa už  ochorenie vyskytlo v minulosti. Výsadbu na takýchto miestach určite neodporúčame a ak tak iba po zodpovedajúcej predvýsadbovej príprave pôdy.

  Biologická ochrana

Pôdu odporúčame  zásobiť vyváženým pomerom živín. Najlepšie organickými hnojivami a prípravkami na báze prospešných mikroorganizmov (Trifender, NovaFrem MULTI, Symbivit, Polyversum a.i.), ktoré sú schopné rastlinám sprístupňovať inak neprístupné živiny, zlepšiť ich zásobovanie vodou (symbiotická mykoríza) a potláčať niektoré patogény.