Prečo pestovať ekologicky? Pretože Ekologické pestovanie je založené na spojení prírody a človeka, tak ako ho OTEC stvoril. Ide o navrátenie starých zvykov a obyčajov, keď ešte človek komunikoval so ZEMOU s úctou a s rešpektom.

Prečo pestovať ekologicky?

Ekočlovek vychádza z presvedčenia, že MATKA je ZEM, kde OTEC zasial semeno a tomu všetkému na

Prečo pestovať ekologicky?pomáhala LÁSKA.  Obklopujúc všetko živé. NOVÝ ČLOVEK má možnosť vrátiť lásku a úctu k ZEMI späť.

Je neprípustné chemicky hnojiť a postrekovať. Ničiť tým spodné vody, mikroorganizmy žijúce v pôde, hmyz žijúci na povrchu a nakoniec ničiť tým samých seba.

Či už jedením plodov takto vypestovaných, pitím znečistenej vody, či dýchaním znečisteného vzduchu.

Základná forma pestovania vychádza z poznatku, že na správnom hospodárstve všetko so všetkým súvisí a vzájomne sa dopĺňa.

Ako na to?

Pôda  je základ úspechu

Pôdu je potrebné pravidelne mulčovať, vytvárať  kompost, pestovať zelené hnojivo a snažiť sa dopĺňať minerály. Je potrebné sledovať, aké byliny a trávy rastu na pozemku a podľa nich dokázať určiť, čo práve pôda vytvára.

Je známe, že pôda umožňuje skvelé rásť práve tej burine, ktorú potrebuje pre svoje zelené hnojenie. Veď pôda je živý organizmus. Nakoniec, ak pôdu necháme ležať ľadom, sama sa dá dokopy.Ekologické poľnohospodárstvo

Ona sama vie veľmi dobre, aké rastliny použije na zelené hnojenie a po určitom čase je oddýchnutá a v plnej sile.

Dokáže si sama vytvoriť potrebné látky a doplniť si živiny. Samozrejme, má k tomu pomocníkov: krtkov, dážďovky, rôzne pôdne huby, baktérie a mikroorganizmy.

Ale my, záhradníci, jej vieme tieto látky dodávať a udržať nami pestované rastliny v skvelej forme, ktoré budú odolávať škodcom a chorobám.

Ako sa hovorí: v zdravom tele – zdravý duch, a to platí aj o zemi. Preto je potrebné nechať pôdu z času na čas oddýchnuť, striedať rôzne plodiny a snažiť sa doplniť jej stratené živiny ich doplnením, ale nezabúdať pritom vrátiť stále o trošku viac, ako sme zobrali.

V zdravej zemi, zdravá rastlina. Práve preto je zdravá a úrodná pôda kľúčom k úspechu v pestovaní plodín a vytváraní zdravého ekosystému. Rastlina potrebuje k svojmu vývinu výživu a tú získava práve z pôdy. Čím vyrovnanejší pomer a dostatok živín, tým silnejšia rastlina nám vyrastie.

Vytvorme zdravý ekosystém

Preto je potrebné zachytávať dažďovú vodu, starať sa o vtáky a dravý hmyz. Zúrodňovať pôdu a zveľaďovať prostredie okolo nás. Vysádzať okolo pozemku stromy a kry pôvodne u nás žijúce, ktoré zabezpečia úkryt pre vtáky, plazy, obojživelníky a užitočný hmyz. Títo pomocníci sa nám neskôr pomôžu starať o vyvážený priestor.Ekologické poľnohospodárstvo

K citlivým rastlinám je potrebné vysádzať ich ochrancov a takto držať na uzde nežiadúci hmyz a živočíchy, ohrozujúci daný druh rastlín.

Týmto štýlom chrániť a zároveň podporovať ich rast, keďže vychádzame z presvedčenia, že rastliny sa dobre cítia v spoločnosti určitých druhov rastlín, podporujúcich ich rast a odpudzujúcich škodcov.

Vytvárať harmóniu, kde všetko so všetkým súvisí. Snažiť sa napodobňovať samočinné fungovanie prírody.

Samozrejme, je nevyhnutné vybrať si zdravý a silný sadbový materiál, prihliadajúc pri tom na klimatické podmienky danej lokality. Je nevyhnutné rastlinám a priestoru neustále načúvať a vedieť ho pozorovať.

Je nezmyselné snažiť sa pestovať rastliny, ktoré nie sú vhodné pre daný druh pôdy, predtým ako ju na to dostatočne pripravíme.

My sme tí záhradníci, ale príroda MATKA je náš najväčší záhradník

Nesnažiť sa s ňou bojovať, ale láskať ju, milovať a neustále zdokonaľovať. Ako maliar, kresliaci svoje plátno. Ako sochár, tvarujúci a vysekávajúci sochu z kameňa. Snažiac sa dospieť do štádia, keď záhrada sa stane čo najviac samostatná, obdarujúca nás plodmi a jej krásou.

Ekologické poľnohospodárstvo