Ovocné stromy, kríky a okrasné rastliny sú atakované najrozličnejšími škodcami.

Je potrebné stanoviť problém a diagnostikovať príčinu napadnutia škodcami a určiť čas a spôsob potrebnej biologickej ochrany.

Niektorí škodcovia stromov sú prítomní každé vegetačné obdobie a vyžadujú okamžitú pozornosť, zatiaľ čo mnohí iní, spôsobujú len malú, alebo zanedbateľnú škodu.

Na udržanie zdravých a produktívnych stromov je potrebné poznať bežných škodcov. Robiť pravidelný prieskum vo vašej záhrade, alebo sadoch a určiť problémy ešte v rannej fáze.

Identifikáciu problému a vyhodnocovanie jeho závažnosti pomôže rozhodnúť, či je potrebná kontrola, a ak áno, aké stratégie biologickej ochrany aplikovať. Škodcovia ovocných stromov a okrasných rastlín sú uvedení v kategórii ŠKODCOVIA, kde sa dozviete aj akú biologickú ochranu voči nim použiť.