Vrtivka čerešňová (Rhogoletis cerasi)

Vrtivka čerešňová - Rhogoletis cerasi
Vrtivka čerešňová – Rhogoletis cerasi

Vrtivka čerešňová je drobná muška, pre ktorú je typické žltohnedé sfarbenie hlavy, zelené oči a čierne temeno. Na čiernej hrudi sa po bokoch nachádzajú žlté pásy. Bruško je čierne, krídla sú priesvitné so štyrmi sivočiernymi priečnymi pásikmi.

V podmienkach Slovenska sa vrtivka čerešňová vyskytuje viac v teplejších oblastiach. V rokoch, kedy je v máji a júni suchšie a teplejšie počasie, sú straty na úrode vyššie. K hostiteľom okrem čerešne vtáčej patrí aj čerešňa višňovávišňa mahalebka, zemolez, dráč obyčajný a čremcha strapcovitá.

Vrtivka je najvážnejším škodcom čerešne. K prvému príznaku poškodenia patrí prítomnosť čerstvých vpichov na ešte zelených, tvrdých a dozrievajúcich plodoch. Vo vnútri plodov sú prítomné larvy škodcu. Dužina napadnutých plodov hnedne, mäkne, zahníva, čoho následkom môže byť opadávanie plodov zo stromu. Veľakrát bývajú napadnuté takmer všetky plody. Škodca kladie vajíčka najmä na sladké odrody čerešní. Menej napadnuté sú skoršie kultivary.

 

Vrtivka čerešňová – larvy

Biele, beznohé larvy, pred kuklením cca 6mm dlhé spôsobujú červivosť čerešní.  K ich liahnutiu dochádza v závislosti od teploty prostredia po 10 až 14 dňoch. Po dorastení larva vyžiera v pokožke plodu okrúhly otvor, padá na zem a kuklí sa v pôde v priebehu 24 hodín. Štádium kukly trvá zhruba deväť mesiacov.

Dospelcov môžeme pozorovať pri párení alebo kladení vajíčok, za teplého počasia na plodoch v oslnených častiach korún hostiteľov. Samičky zväčša kladú iba jedno vajíčko do jedného plodu. Priemerne nakladie samička 50 – 150 vajíčok a to za 10 – 15 za jeden deň. Ku kladeniu vajíčok nedochádza v chladnom počasí. Škodca má v našich podmienkach iba jednu generáciu za rok. K liahnutiu dochádza v máji. V priebehu 8 – 17 dní od vyliahnutia samičky pohlavne dospievajú.

Preventívne kroky proti vrtivke čerešňovej

  • Z ochranných opatrení sa javí účinné aj zakladanie nových sadov čerešní vo vyššej nadmorskej výške.
  • Vhodné je vyberať rezistentnejšie odrody hostiteľov
  • Napadnuté plody sa odporúča odstraňovať.
  • Vhodné je vykonávať kyprenie pôdy pod stromami.
  • Využívať sa môžu žlté lepové lapače, vďaka ktorým je možné znížiť veľkosť populácie.

Zdroj: ÚKSÚP

TIP: Lepové dosky proti vrtivke treba umiestniť do koruny stromu čo najvyššie

Biologická ochrana pred Rhogoletis cerasi

  • Ideálnym riešením je postriekať pôdu pod korunou stromov  na jeseň, alebo ešte začiatkom jari, keď teplota pôdy dosiahne 15° C s parazitickými hlísticami Steinernema feltiae. Nájdete ich v produkte Entonem.
  • Do koruny stromu použite lapače na vrtivku čerešňovú.
  • Postrek by sa mal vykonať aj v korune stromu. Zatiaľ bol vyskúšaný Spintor v kombinácii s Combi – protec a to celkom úspešne. Avšak postrekov bolo potrebných vykonať 5 – 7 za sezónu.
  • Momentálne má dobré výsledky prípravok NovaFerm Orion. Keďže baktérie vydržia v korune stromu dlhšie, je potrebné vykonať len 3 postreky za sezónu.