Drôtovec je nebezpečný pôdny škodca. Škodí hlavne na zemiakoch a koreňovej zelenine, ale veľmi rád si pochutná aj na čerstvých sadeničkách zeleniny, šalátu a byliniek.

Tento nebezpečný škodca napáda zemiaky, mrkvu, cviklu, kukuricu, cibuľu, cukrovú repu, šalát a všetky mladé priesady rastlín

 

Tu je návod, ako bojovať proti drôtovcovi biologicky a bez použitia chemických látok.

Drôtovec je tvrdý štíhly červ s lesklou pokožkou a troma pármi nôh hneď za hlavou. Sú žlté, alebo hnedo-červenej farby a zdržujú sa pod zemou.

Útočia na klíčiace semená, korene, cibule a hľuzy. Poškodené rastliny čoskoro vädnú a umierajú. Na koreňoch a v hľuzach vyhryzávajú jamky a hlboké chodby.

Rastliny v radách vädnú a odumierajú. V prípade napadnutia sa môžu objaviť ťažké, tenké a škvrnité plodiny.

Drôtovec – aký je jeho životný cyklus?

Drôtovec – larvy a dospelí jedinci prezimujú v pôde. Skoro na jar sa samičie chrobáky vynoria z pôdy, pária sa a kladú vajíčka do podzemia.

Liahnutie sa koná v priebehu 2-4 týždňov a hneď potom mladé larvy začnú svoju cestu pôdou pri hľadaní potravy.

Larvy sa živia v podzemí počas 2-6 rokov a väčšinou sa ich poškodenia vyskytujú skoro na jar, kedy ešte nie je pôda dostatočne zohriata.

Larvy sa vyskytujú na povrchu v neskorom lete a dospelé chrobáky sa objavia na jar. Vyvinie sa jedna generácia ročne. Ich životný cyklus trvá 1-6 rokov.

Biologická ochrana proti drôtovcom

  • Dôkladná hlboká kultivácia pôdy vytvára nepriaznivé podmienky pre kladenie vajíčok dospelých a odhaľuje všetky fázy škodcu voči poveternostným vplyvom a prirodzeným nepriateľom.
  • Pri pestovaní poľných plodín použijeme mikrogranulované štartovacie hnojivo NovaStart Basic, určený pre výživu rastlín, ktorý podporuje tvorbu koreňového systému a rast rastlín. Tiež dodá potrebné zložky N:P:K. Zlepšuje štruktúru pôdy a zvyšuje úrodu a jej kvalitu. Tiež má vplyv na pôdnych škodcov.
  • Môžeme vytvoriť pasce zo zemiakov, ktoré umiestníme do pôdy a tým do nich nalákame týchto škodcov, ktoré následne zneškodníme. Prerezané zemiaky napichneme na palice a tie zastrčíme do pôdy. Zemiak zakopeme asi 2 cm pod povrch, takže palica funguje ako držiak. Po asi dvoch dňoch palice vytiahneme a drôtovce zneškodníme.
  • Striedame plodiny a to obzvlášť pri organickom pestovaní zeleniny, pretože to pomôže znížiť veľa problémov s týmto škodcom, ktoré neskôr vedú k používaniu pesticídov.
  • Použijeme prospešné hlístice ENTONEM , ktoré pri výsadbe napádajú a ničia rozvojové štádiá škodcov v pôde.
  • Vtáky môžu spotrebovať veľké množstvo lariev. Vytvorte im podmienky na ich udržanie vo vašej záhrade v čo najväčšom množstve.
  • Tip: Ak je to možné, počkajte, kým sa pôda zahreje pred výsadbou hľuzy. Larvy uprednostňujú chladné pôdy a neskôr po oteplení sa sťahujú hlbšie do zeme.
  • Tip: Pri napadnutí mladých predpestovaných priesad ich denne kontrolujeme a pri náhlom vädnutí ju urýchlene vyberieme z pôdy a s najväčšou pravdepodobnosťou v nej nájdeme drôtovca, ktorého usmrtíme a na jej miesto vložíme novu rastlinku.