Človek a pôda. Od veku vekov sú spolu. Všetky organizmy na Zemi vznikli z pôdy a živia sa jej plodmi. Naše telo je Zem. Všetok život na tejto Zemi  je závislý od pôdy.je závislý od pôdy, vody, slnka a vzduchu. Človek a pôda. Nebude pôda, nebude život.

Prečo milióny ľudských duší každoročne tiahnu intuitívne k pôde

a starajú sa o svoju záhradku?

Človek a pôda – mnoho tŕňov v rukách, odreté prsty, polámané nechty, nekonečne okopávanie, pestovateľské neúspechy, armáda škodcov, nekonečne veľa chorôb, pálava od slnka, rozmočená pôda, zničená úroda, more času a driny, to sú starosti a strasti  záhradníka. No nič z toho nás neodradí.

Tak rád sa človek hrá so zemou, tak rád má jej vôňu, pociťujúc pri tom jej nekonečnú lásku a dobro z nej idúce.

Tak veľmi sa teší na vychádzajúce klíčky vzídené  zo zeme, kde prednedávnom zasial malinké semienka s láskou a pokorou. Tak veľmi si prial, aby mu vzišli a on sa mohol kochať pohľadom na ne a zbierať plody svojej vášne utkané z jej útrob.

Živiť sa plodmi nasýtenými nielen minerálmi, vitamínmi, vlákninou, enzýmami, étermi ale aj tou malou čiastočkou vesmíru, ktorý do seba rastlina nasala z vyžarovania planéty.

Ten kúsok vesmíru, ktorý pojme ta maličká rastlina a premení ju na prekrásny plod. Každý rok, tak ako sa husi vracajú z ďalekej Zeme, do Zeme svojich predkov, aby na svet priviedli svoje mladé.

Tak záhradník v tom istom čase so svojim náradím a s vrecúškom semien prichádza na pôdu svojich predkov, aby ich zas a znova zasial do zeme a aby zas a znova pocítil to spojenie so Zemou, s Bohom a sám so sebou.

Človek a pôda

Akoby vtáci spievali, že už je čas, čas vyraziť a spojiť sa s ňou

Čas zasiať nové plody do lona prírody.

Pretože z nej sme stvorený a do nej sme zas navrátený.

Starajme sa o ňu s láskou, pretože nám bola zverená k opatere.

My sme jej deti, deti tejto Zeme a nech ktokoľvek a akokoľvek sa snaží naše duše odtrhnúť od nej, nech vie, že nikdy sa mu to nepodarí.

Nech láska a mier vládne vo vašich dušiach a nech láska a mier sa prevtelí do tejto Zemi.

Nech každý deň vítame s pokorou a s radosťou, a nech každý deň pre nás slnko svieti.

Na Zemi je tak mnoho druhov tráv, rastlín, bylín, vtákov, hmyzu, motýľov a živočíchov, ale človek je len jeden, no každý z nás je jedinečný.

Človek a pôda

Vychovávajme naše deti s láskou a úctou k prírode a k všetkému živému

Pretože oni sú naše svetlo a naša budúcnosť

Udržujme pre nich túto nádhernú planétu a rozmanitosť tohto sveta, aby sme sa raz nehanbili pred nimi za svoje činy.

Dnešný moderný človek dokáže nemožné s prostriedkami modernej vedy, techniky a vedomosti. Stačí len nájsť tu správnu cestu.

Cestu poznania, skúsenosti a novej svetlej budúcnosti.

Ale nezničme si pritom vlastné ihrisko.

Pestujme rastliny s láskou a s rešpektom voči prírode a k všetkému živému.

Je len na nás bratia a sestry, ako naložíme s darom, ktorý sme dostali a ako naučíme žiť naše deti. Vybudujme si spolu krásny svet, kde naše deti budu žiť v prekrásnom raji.

Človek sa vie do raja vrátiť, len musí nájsť cestu pre neho vytvorenú, ktorá mu tie dvere otvorí. A ta cesta si ty sám. Ta cesta je v tvojom vnútri, preto nik a nikto nezastaví tvorenie tvoje a túžbu tvoju, ktorá drieme tam hlboko v tvojej duši.

Všetkým ľuďom dobrej vôle, majúc rád všetko žive, želám veľa pestovateľských zážitkov v roku 2018.