Príbeh jedného malého semiačka - ako to všetko začína?
Príbeh jedného malého semiačka – ako to všetko začína?

Príbeh jedného malého semiačka – ako to všetko začína? Na počiatku bolo slovo. V tom slove sa skrývala informácia. Tá informácia bola odetá do škrupinky a v tej škrupinke sa skrýval kód. Kód, ktorý je uchovávaný dodnes. Stále tá istá informácia tkvie v tomto maličkom zázraku, niekedy sotva viditeľnom, vyskytujúcom sa v rôznych tvaroch, farbách a veľkostiach.

Príbeh jedného malého semiačka – ako to všetko začína?

Koľko informácií sa skrýva v tomto jedinom maličkom semiačku?

Príbeh jedného malého semiačka

Aké dokonalé je toto malé zariadenie po veky vekov uchovávajúce tú samú informáciu? Tá informácia je nemenná. Nech už sa svet točí akokoľvek. Po milióny rokov sa toto maličké semienko nezmenilo. Stále z neho rastie tá istá rastlina. Rastlina tých istých tvarov, farieb, veľkosti a chutí plodov.

Nič na svete nedokázalo zmeniť informáciu do neho na začiatku vloženú.Všetko je vopred dané. Je to jeden veľký program.

Program, ktorý niekto dopredu určil a naplánoval. Vložil kód, ako tá rastlina bude rásť, kedy vyklíči, aké budú jej kvety, akých tvarov budú jej plody, ako budú chutiť a ako často bude plodiť.

Určil jej veľkosť, vek a účel. Avšak na to, aby semiačko mohlo vyklíčiť je potrebné, aby sa spojilo so všetkými elementmi.

Všetci záhradkári vedia, že bez pôdy, vody, vzduchu a slnka semiačko nikdy nevyklíči.

Kto je piaty element?

 

Ako to všetko začína?
Ako to všetko začína?

Tým elementom je človek – živá bytosť. Veď nakoniec práve pre neho sú vytvorené tieto maličké semiačka dodávajúc mu kyslík, potravu, potešenie, radosť a poskytujúce mu domov.

Veď aký zmysel by mala na Zemi kvetinka, ak by ju nemal kto pohladiť, kto sa z nej potešiť ? Načo by rástla, keby z nej nemal nikto na svete úžitok? Pre koho by rástla? Len tak, bez zmyslu?

Nič na svete sa nedeje bez príčiny. Všetko, čo sa na svete deje, má určitú príčinu. Načo by na svete rástla jablonka, ak by nemal kto jesť jej plody? Nikto by sa nepotešil z jej plodov, z jej chuti, či vzhľadu.

Nikomu by nebola na úžitok. To by nedávalo zmysel. Načo by rástli stromy v lesoch, ak by nevytvárali kyslík a nedávali plody ostatným živým bytostiam žijúcich v lesoch?

Všetko so všetkým súvisí a všetko má svoj význam

V semiačku sa skrýva obrovská informácia. Bez tej informácie by rastlina nikdy nevyrástla. Tá informácia je nemenná. To isté semiačko, tá istá rastlina, dá to isté semiačko a opäť a zas s tou istou informáciou. Aký skvelý je tento mechanizmus.

Génove inžinierstvo
Génove inžinierstvo

Iba jediná bytosť na tejto ZEMI, má možnosť zmeniť informáciu skrývajúcu sa v ňom. Tou bytosťou je človek. Iba on má moc pozmeniť jej vzhľad, chuť, veľkosť, tvar a odolnosť. Áno, človek už zašiel dosť ďaleko na to, aby sa vedel takto s prírodou zahrávať. Otázka znie – dosiahli sme naozaj touto zmenou lepšie výsledky ako u pôvodného druhu? Koľko pôvodných druhov rastlín, ktorých plody denne užívame ešte rastú na tejto ZEMI v nepozmenenej forme?

Človek takto vytvoril mnoho hybridov a pritom stále viac vzďaľujúcich sa od pôvodného druhu. Preto je potrebné vyhľadávať a uchovávať tieto pôvodné druhy pre ďalšie generácie záhradkárov.

Vo svete vzniká veľa semenných bánk, ktoré sa snažia tieto semienka uchovávať. Na internete nájdeme banky, ktoré nám umožnia požičať si od nich semienka, ktoré ďalším rokom jednoducho vrátime späť zo semien, ktoré pozbierame už zo svojich nových rastlín.

Tieto banky umožňujú všetkým záhradkárom tiež ponúknuť svoje semená pre uchovanie, výmenu a zapožičanie. Aj keď vo svete je pár spoločností, ktoré sa snažia práve tieto semienka zo sveta vymazať a miesto nich nám vnúknuť svoje GMO semená, ktoré nie sú schopné reprodukcie. Tieto semienka sú odkázané na človeka. Presnejšie na firmu, ktorá ich vlastní.

Príbeh jedného malého semiačka - ako to všetko začína?
Príbeh jedného malého semiačka – ako to všetko začína?

Je priam vyslovene poslaním vás, milí záhradkári, ktorí pestujete rastliny pre svoje potešenie, pre blaho svojej rodiny a pre potešenie okolia, uchovávať tieto rastliny. Na svete je už veľmi málo pôvodných miest, druhov rastlín a živočíchov. Svet sa mení a my s ním, a spolu s nami aj tieto semená.

Je ľahké niečo zmeniť, ale je veľmi ťažké vrátiť to späť

Tak isto ako nevieme vrátiť čas, nevieme vrátiť ani vyhynutý druh, ani vrátiť späť pozmenenú informáciu. Predpokladám, že ľudia ktorí zahradničia, či už na balkóne, na okne, v záhradke alebo v záhrade, pestujú tieto rastliny nie pre biznis, ale pre svoje potešenie. Pestovaniu sa venujú preto, aby nakŕmili svoju rodinu zdravými, chutnými a pôvodnými plodmi. Preto ani nepočítam s tým, že vy, milí záhradkári, budete používať chemické prostriedky, alebo iné chemické látky na ničenie burín alebo škodcov.

V nasledujúcich článkoch sa nebudeme zaoberať tým, ktorá chemikália je načo dobrá. Veď to by ani nemalo žiaden význam. To môžeme ísť rovno do jedného z potravinových reťazcov a kúpiť si tam tento chemický koktejl. No aj o tom si povieme, prečo je to tak.

Ekočlovek
Príbeh jedného malého semiačka – ako to všetko začína?

V tomto seriáli sa budeme venovať pestovaniu rastlín pôvodných druhov, pôvodným spôsobom s pridaním nových pomôcok a metód bez použitia chemických látok.
Veď nakoniec už máme dosť jedov vo vzduchu, ktorý dýchame, vo vode, ktorú pijeme, v zemi, na ktorej žijeme a tiež aj pred slnkom sa už musíme občas chrániť. Preto nebudeme už ďalej prilievať benzín do ohňa. Tento seriál nie je určený pre chemikov. Je určený pre tých, ktorí si vážia túto ZEM a vedia, že práve počnúc od seba vedia zmeniť tento svet. Ďakujem vám, milí záhradkári, za to, čo robíte pre tento svet a pre túto ZEM. Želám vám, aby ste mali dosť síl a odhodlanosti v tomto vašom krásnom a užitočnom tvorení. Nech nikdy a nič nezastaví vaše tvorenie.

Motto : Je len na tebe, dieťa moje, čo necháš vyklíčiť v sebe. Do teba zasial som túžby moje.

Čítaj tiež: Príbeh jedného malého semiačka – rastlina pre telo a dušu