Názov Modlivka zelená (Mantis religiosa), alebo ako ju u nás poznáme- modliaci sa mantis, je odvodený od charakteristického postoja prvého páru nôh, pripomínajúci modliaci postoj. Je to jeden z najužitočnejších druhov hmyzu, na ktorého v záhrade môžete natrafiť. Nemusíte sa ho vôbec obávať, nielenže nepoškodí žiadnu plodinu, dokonca Vám pomôže v boji proti škodcom.

Charakteristika

Dospelá modlivka dosahuje dĺžku od 5 do 12 centimetrov v závislosti od druhu. Ľahko unikne našej pozornosti, pretože tvarom aj farebne veľmi pripomína rastliny, na ktorých sa zdržiava. Najvýraznejšími črtami modliviek je veľmi mobilná trojuholníková hlava so 180 stupňom otočenia a veľké zložené oči. Ich prvý pár nôh je vysoko uložený pre efektívne zachytenie koristi, ktorú pohltia zaživa.

Modlivka zelenáU samcov sa často pozoruje, že sú aktívnejší a agilnejší, zatiaľ čo samice sú fyzicky silnejšie. Dospelé samice sú vo všeobecnosti príliš veľké a ťažké na to, aby mohli vzlietnuť. Modlivky lietajú len veľmi málo, pohybujú sa pomaly a obyčajne zostávajú na jednom mieste, kým tam nachádzajú potravu.

Ide o jedinú tohto druhu v strednej Európe

Modlivka zelená  – pôvodom „južanka“ sa u nás vyskytuje predovšetkým na južnom Slovensku a južnej Morave. V posledných rokoch sa zrejme vplyvom celkového otepľovania druh šíri postupne viac na sever. Vyskytuje sa aj na miestach, kde jej výskyt nebol pred rokmi nikdy hlásený. Je jediným na Slovensku žijúcim druhom svojej čeľade. Ak vo svojom okolí nejakú spozorujete, vážte si to a chovajte sa k nej úctivo, pretože je chránená.

Modlivka zelená

Predátor alebo kanibal?

Modlivka zelená je mäsožravý predátor, ktorý aktívne skenuje svoje prostredie a živí sa väčšinou hmyzom, ktorý nie je príliš veľký na to, aby bol zachytený rýchlym rozšírením jej raptoriálnych nôh. Loví výlučne iba živú a pohybujúcu sa korisť. Obeť je zachytená a spotrebovaná okamžite, i keď naďalej bojuje o útek. Rýchlosť akou modlivka riadi predné nohy, je taká, že by mohla chytiť muchu pri lietaní. Vedci zistili, že tento pohyb by mohol trvať neskutočných 100 milisekúnd.

Na kŕmenie je schopná loviť dokonca živočíchy väčšie ako ona sama – žaby, jašterice, malé myši či kolibríky. Nepohrdne cvrčkami či švábmi, no pre naše záhrady môže byť veľkým pomocníkom.

Modlivka zelená

Sexuálne správanie modlivky zelenej

Sexuálne správanie modlivky zelenej bolo predmetom záujmu vedcov už v minulom storočí. V období párenia samica vylučuje feromóny, priťahuje samca, pričom to je jediný čas, kedy sa samci a samice stretávajú.

Modlivka zelená

Počas tohto obdobia sa samice stávajú veľmi agresívnymi. Samci kvôli fyzickej nadradenosti samíc čelia výzve a niekedy skončia ako potrava svojej partnerky počas alebo po párení.

Fenomén, kedy sú samci modlivky napadnutí a zjedení po, počas a niekedy aj pred kopuláciou sa nazýva sexuálny kanibalizmus. Zvyčajne ho vykonávajú samice s nízkou kvalitou krmiva, ktoré tiež priťahujú menej samcov ako tie, ktoré sú dobre kŕmené.

Modlivka zelená – Ako pomôcť pri jej ochrane 

Keďže modlivka zelená je na Slovensku zákonom chránený druh, najlepšie, čo môžete urobiť je odchytiť dospelú alebo takmer dospelú modlivku a chovať ju až do jej smrti. Vďaka regulovateľnej teplote v interiéri sa modlivka v zajatí dožije o niekoľko týždňov dlhšie než v prírode a je šanca, že nakladie viac kokónov (obaly vajíčok).

Treba jej však zabezpečiť vhodné podmienky.  Uistite sa, či ste plne pripravení sa o ňu dôstojne postarať, vytvoriť jej prirodzené prostredie a nakŕmiť ju správnou stravou.  Ak nie, je najlepšie ju uvoľniť po tom, čo sa na ňu pozriete zblízka. 

Modlivka zelená