Kam miznú včely? Z poznatkov vyplýva, že koniec ľudstva bude ukončený, keď vymiznú všetky včely. Mali by byť tieto obavy oprávnené alebo nie? Najskôr si ale zanalyzujme tento jav.

Miznutie včiel je pre ľudí veľkou výzvou

Veľkolepý kolaps

Kam miznú včely

Celá závažnosť problému miznutia včiel so súčasného ekosystému je ešte stále v štádiu hľadania racionálneho vedeckého vysvetlenia.

Momentálny stav včelej populácie je znepokojujúci. Prvotné zistenia ukázali, že včelie choroby pochádzajú zo znečistenia prírody človekom.

Stručne povedané, naše včelstvá trpia rovnako ako my a to dopadom silného znečistenia životného prostredia.

Mestské oblasti sú znečistené priemyselným a chemickým znečistením.

Vidiek je nadmieru znečistený pesticídmi, fungicídmi, insekticídmi, herbicídmi a umelými hnojivami používanými v poľnohospodárstve, ale čo je zarážajúce, samotní včelári používajú k liečeniu svojich včelstiev chemické prostriedky a chemickú ochranu. Z 20.000 druhov včiel, ktorých je na svete, už veľká väčšina postupne mizne.

Alarmujúca situácia

Okrem pesticídov ktoré decimujú včelstvá, sú to ešte parazity, ktoré  sú špecifické pre včely a majú tiež deštruktívnu činnosť pre šírenie patogénov vírusov.Apiguard

Varroa destructor je jedným z mnohých predátorov včiel a zároveň sa radí medzi najväčšieho nepriateľa včiel. Hoci miznutie včiel je jav známy už roky, dokonca storočia, jeho dnešná podoba je iná a je potrebné, aby došlo k zlepšeniu situácie u nás, aj vo svete.

V roku 2008 bola úmrtnosť včiel vo Francúzsku 30%. Táto úmrtnosť  sa nezmenila ani v nasledujúcich rokoch. V USA bol v roku 2007  vyhlásený poplach potom, čo zaznamenali masívne vymieranie niektorých druhov včiel a to viac ako 60% kolónií. Čísla dokonca dosiahli 90% v niektorých oblastiach južnej a východnej Ameriky. Rovnaké javy boli pozorované v Číne a v niekoľkých európskych krajinách. Náklady tejto straty boli odhadnuté na 15 miliárd $ len v Spojených štátoch. Slovensko ma za posledných 5 rokov úhyn včiel medziročne v niektorých oblastiach aj 25 %.

Vážne následky

Na jeden fakt ale ľudia zabudli a to ten, že úloha včiel v ekosystéme je nesmierne dôležitá. V skutočnosti je opelenie základom pre získanie potravy na našej planéte. Podľa štatistík je výroba 36% potravín, ovocia, zeleniny a obilnín závislých na pôsobnosti včiel. Strata 50 % včiel by už bola katastrofálna pre poľnohospodárstvo.

Jedná sa o potravinové zdroje vo svete, ktoré sú už tak ohrozené. Tiež sú obeťami nadmerných poľnohospodárskych praktík, elektromagnetického znečistenia, najmä z kombinácie týchto niekoľkých faktorov, vrátane zhoršovania životného prostredia. Včely sú nenahraditeľnými aktérmi opelenia. Preto je nevyhnutné zníženie používania pesticídov.

Možné riešenie 

Kam miznú včely?
Kam miznú včely?

Je potrebné začať eliminovať znečistenie pesticídmi, fungicídmi, insekticídmi, herbicídmi a umelými hnojivami, tak v poľnohospodárstve, ako aj v domácej záhrade. Je nemysliteľné postrekovať ovocné sady za bieleho dňa v slnečnom svite. Tak ako je nemysliteľné ničiť buriny v zeleninových záhradkách a na priečelí domu herbicídmi.

Je jednoduché vziať chemický koktejl a nastriekať ho na všetko živé v okolí domu, aby sme zabili škodcov, alebo nežiadúce rastliny. Avšak spolu s ním zabíjame aj ostatných užitočných živočíchov v našej záhrade a spolu s ním aj naše včely.

Tiež je potrebné prejsť na biologické včelárstvo a poľnohospodárstvo a prestať trápiť včely ďalšou zbytočnou chemickou záťažou. Je len nás ľuďoch, zmeniť tento problém a začať pomáhať. Upracme si najprv na dvore a pred domom a potom môžeme aspoň takto ísť príkladom aj ostatným poľnohospodárom a lesníkom. Veď nakoniec sú to tiež ľudia ako ostatní, ktorí tak ako včely, chcú žiť v čistej krajine, piť čistú vodu a jesť zdravé potraviny. Spolu to môžeme zmeniť. Je len na nás, ako sa rozhodneme a ktorým smerom sa vydáme.

Biologické ošetrovanie včelstiev podľa Mayera 1992

Biologické ošetrovanie včelstiev má za cieľ dodržiavať zákonitosti ich životných procesov tak, aby včelstvá neboli nútené prekonávať a prispôsobovať sa našim zásahom do ich života a ktoré by boli v rozpore so zákonitosťami prírody. S postupným ročným obdobím sa mení rytmus života v prírode a teda aj život včiel.

Pri biologickom ošetrovaní nejde len o dodržiavanie zákonitostí včelstva a jeho životných procesov, ale aj o to, aby boli pripravené silné včelstvá pre skorú znášku, ktorá by nebola prínosom len pre vývoj včelárstva, ale aj pre samotného včelára a jeho ekonomiku. Predpokladom preto je:

  • dbať o náležité omladenie včelstva už v lete,
  • akceptovať priestorový inštinkt včelstva, veľkorysé vedenie včelstva,
  • zabezpečenie skorého podnecovania
  • a doplnenia zásob v oblastiach so skorým ukončením znášky.

Záverom treba zdôrazniť, že pri biologickom ošetrovaní včelstiev nám vždy ide o silné harmonicky sa rozvíjajúce včelstvá, pretože len tie dávajú záruku vyšších medných výnosov, dobrého vyzimovania a jarného rozvoja. Všetko úsilie získať silné včelstvá môže byť korunované úspechom len vtedy, ak sa o to budeme snažiť po celý rok správnym biologickým ošetrovaním.

 

 

 

APIGUARD GEL – VČELIE LIEČIVO PROTI KLIEŠTIKOVI. Apiguard je tymol obsiahnutý v gély s pozvoľným uvoľňovaním, ktorý sa používa k ničeniu roztoča Varroa destruktor vo včelstvách.
VITAFEEDGOLD PRE VČELY. Prírodný extrakt z repy a melasy proti nozematóze a dyzentérii. Je to dôležitá súčasť pri posilňovaní imunity včiel. Stimuluje rast kolónií a znižuje počet spór Nozema v kolónií.