Čo robiť v prípade, ak zistíte, že vaše rastliny majú nedostatok živín? Ťažká otázka. Ale Ekočlovek vám na ňu s radosťou odpovie.

Preto si pre vás vytvoril Ekočlovek zoznam prvkov, ktorých nedostatok je bežný. V poslednej časti si rozoberieme bližšie nedostatok prvkov ako sú: Molybdén, zinok, meď, vápnik a oxid uhličitý.

 Molybdén – Mo

Molybdén je potrebný pre rôzne procesy rastu, ale jeho prítomnosť je dostačujúca v menšom množtsve. Jeho nedostatok v pôde je zriedkavý, ale v kyslom prostredí môže byť pre rastliny menej dostupný.

Príznaky:nedostatok molybdénu

 • Predĺžené skrútené listy na karfioloch alebo iných druhoch rastúcich v alkalickej pôde.
 • Nedostatok molybdénu sa zvyčajne vyskytuje na karfioloch a hlúbovinách(kapusta hlávková, kel hlávkový, ružičkový aj kučeravý, kaleráb, karfiol či brokolica), najmä pri pestovaní na nedostatočne zásaditej pôde.

Z nášho e-shopu sme pre vás vybrali:

 • PowerOf-K – Upravuje nedostatočnú výživu draslíkom, bórom a molybdénom.

Zinok – Zn

Aké sú výhody zinku?

 • Pomáha pri skorom raste rastlín.
 • Pôsobí obranne, keď rastlina prežíva stres.
 • Životne dôležitý prvok pri vývoji ovocia, semien a koreňového systému.
 • Pôsobí ako regulátor rastu rastlín.
 • Potrebný pri fotosyntéze.
 • Prispieva k efektívnemu účinku dusíka, draslíka a fosforu.

Ako zistíte, že vaše rastliny trpia nedostatkom zinku?

Rastliny odhaľujú krátke internódy a majú zakrpatené listy, môže dôjsť k oneskorenému rastu a zrelosti rastlín. Zinok hrá dôležitú úlohu v raste a vývoji rastlín.nedostatok zinku

Príčina nedostatku zinku v rastlinách:

 • Teplota pôdy
 • Pôdna textúra
 • Odstraňovanie ornice
 • Výsadba predchádzajúcej plodiny
 • Hladina fosforu v pôde

Ako udržiavať zinok v pôde?

Výskum ukazuje, že nedostatok zinku je často v období medzi chladným a vlhkým jarným počasím. Piesočnaté pôdy sa vyznačujú veľmi malým množstvom organických látok. Najlepšie je pôdu otestovať, aby ste zistili jej kyslosť.

Z nášho e-shopu sme pre vás vybrali:

Meď – Cu

Meď je dôležitá pre rast a vývoj rastlín. Avšak pôsobením niektorých faktorov pôda stráca dôležitú meď, a tým pádom je rastlina vystavená týmto nedostatkom. Úlohou zodpovedného záhradníka je zabezpečiť, aby žiadna z jeho rastlín netrpela týtmo stavom.

Ako identifikovať rastliny s nedostatkom medi?nedostatok medi

 • Bledožlté a stočené mladé listy.
 • Zvýšená náchylnosť rastlín k chorobám.
 • Spomalenie predĺženia stonky.
 • Odpadnuté hlavy a klásky.
 • Prítomnosť plesní na hlavách zŕn napr. jačmeň a pšenica.

Ako napraviť nedostatok medi v rastlinách?

Akonáhle uvidíte podobné príznaky, ktoré sa prejavujú na vašej rastline, je najlepšie použiť buď aplikáciu do pôdy alebo na listy. Napriek tomu je lepšie aplikovať pôdne meďnaté hnojivá, pretože sa odporúčajú iba vtedy, ak sa majú aplikovať v neskorom štádiu kultivácie rastlín.

Pred fázou výsadby by ste si mohli dať spraviť rozbor pôdy. Získate tak predstavu o stave vašej pôdy, a tak sa o ňu budete vedieť čo najlepšie postarať, aby vám zaistila čo najlepší výnos plodín.

Z nášho e-shopu sme pre vás vybrali:

Vápnik – Ca

Prejavy nedostatku vápnika:

 • nedostatok vápnikaNové listy sa javia škvrnité, zle tvarované alebo zakrpatené, je zjavné, že im veľmi chýba vápnik.
 • Riešenie: Keď pH vášho výživného roztoku klesne pod 6,0 pH, vápnik sa stane menej rozpustným vo vode a rastliny ho nedokážu efektívne absorbovať. Upravte pH tak, aby nebolo príliš kyslé.

Z nášho e-shopu sme pre vás vybrali:

Oxid uhličitý – CO2

V nedávnom geologickom období boli koncentrácie CO2 v atmosfére 25-50% pod súčasnou úrovňou. Práve z tohto dôvodu je znížená fotosyntetická produktivita rastlín. V rastlinách však môžu existovať adaptácie na nízky obsah CO2 a môžu omedzovať reakcie na zvyšujúcu sa koncentráciu CO2.

Príznaky nedostatku CO2 u rastlín:

 • Majú spomalený rast.
 • Spotrebujú menej vody alebo živín ako obvykle.

Riešenie: Keď sú hladiny CO2 nízke, rastliny nie sú schopné efektívne fotosyntetizovať, a tak sa ich rast spomalí. Veľmi účinný spôsob zvýšenia hladiny CO2  je, keď umiestnite ventilátor do miestnosti, v ktorej pestujete rastlinky.

Všetky tieto prvky môžete doplniť zelenými ekologickými hnojivami. Viac sa o hnojení môžete dočítať v článku Pôda. Ako na jej správne hnojenie?