Štatistiky o včelárstve v Kanade a Quebecu sú proste impozantné. Výnos medu v Kanade je dvakrát vyšší ako výnos medu priemernej svetovej produkcie. Táto krajina ťaží zo svojej priestrannosti a z jeho dobre zachovalého životného prostredia.

Ako sa včelári v Kanade a v Quebecu

Kanada sa nachádza v severnej časti Severnej Ameriky, a to na rozlohe 9,984,000 km².  Skladá sa z desiatich provincií. Quebec je jedna z nich a je to druhá najväčšia provincia s viac ako 8 miliónmi obyvateľov, z ktorých viac ako 80% rozpráva francúzskym jazykom.

Po Rusku je Kanada druhá najväčšia krajina na svete. Kanada sa nachádza v severnej časti kontinentu a je rozšírená od pobrežia Atlantického oceánu na východe, až po pobrežie Tichého oceánu na západe a na severe až po Arktický oceán. Kanada má spoločnú južnú hranicu so Spojenými štátmi, ktorá je najdlhšia na svete.

Kanada má rozsiahle zelené plochy a dlhé rieky, kde je príroda ešte stále pomerne nedotknutá a kde včely môžu žiť a produkovať med bez väčších ťažkostí.

Takže nie je žiadnym prekvapením, že včelárenie v Kanade a Quebecu je považované za jedno z najčistejších na svete.

Údaje z kanadského včelárstva

Kvalita medu v krajine nie je obmedzená v súlade s medzinárodnými normami ISO, no napriek tomu sú Kanaďania obzvlášť prísni, čo sa týka bezpečnosti a kvality medu.

V roku 2015 bolo v Kanade registrovaných viac ako 8500 včelárov. Do registra sa počítajú len včelári s počtom nad 6 včelstiev.

Najviac včelárov sídli v Ontáriu a to až 30%. Tesne po ňom nasleduje Britská Kolumbia s 28%. Ostatné provincie majú približne rovnaký počet včelárov zo zvyšných 42%.

Avšak, väčšina sídiel sa nachádza v prériách. Včely sa tam môžu tešiť na dlhé letné dni a širokú škálu plodín.

Pokiaľ ide o výrobu, tak tri provincie si užívajú výhody prérie s dostatočným predstihom a to Alberty, Manitoba a Saskatchewan. Ontáriu patrí len štvrté miesto a to aj napriek najvyššiemu počtu včelárov.

V Quebecu je včelárstvo na správnej ceste. Región má asi 50 000 včelstiev, čo predstavuje až 8% kanadských úľov a to od iba 350 včelárov. V roku 2014 bol priemerný medný výťažok 43 kg z jedného úľa. Avšak čísla značne kolíšu z roka na rok.

Včelárstvo, ako zdroj príjmov v Kanade

V Kanade je včelárstvo činnosť, ktorá tiež poskytuje zamestnanie tisícom jej obyvateľom. Táto oblasť je veľmi dobre štruktúrovaná a väčšinou dobre podporovaná vládou. Vytvorená vnútroštátna politika zabezpečuje dohľad nad kvalitou medu pre miestne obyvateľstvo, ale hlavne pre export.

Je preto bežné, že obchodná bilancia medu v Kanade je vždy pozitívna. V roku 2015 krajina vyviezla 11 701 ton medu, z toho 3 640 ton pochádzalo z Alberty, 3316 ton z Manitoby a 2999 ton zo Saskatchewanu.

Z toho Spojené štáty nakúpili 69%, čo predstavuje 8000 ton a Japonsko 25%, čo predstavuje 2 800 ton. V roku 2015 zinkasovali Kanaďania za tento med viac ako 64 miliónov dolárov.

Krajina tiež dováža med a to predovšetkým z Nového Zélandu a z Brazílie. To možno vysvetliť len tým, že niektoré druhy medu, ako je manukový, nie sú vyrábané v Kanade.

Aj keď príjem z exportu je značný, miestna spotreba je tiež dôležitá. V Kanade je priemerná spotreba medu približne ako u nás, a to 1 kg medu ročne. Na Slovensku je to asi 900g medu.

Charakteristika kanadského medu

 

Všetky faktory spolu vytvárajú dobré podmienky pre produkciu medu v Kanade a to hlavne veľmi rozsiahle oblasti, priaznivé počasie pre produkciu nektáru, dlhé letné dni, veľmi významné druhy kvetov, čistá príroda … Včelárenie v Kanade je priaznivo naklonené na strane včelára.

Kanadská agentúra pre kontrolu potravín dohliada nad dodržiavaním zákona o mede a poľnohospodárskych produktov v Kanade.

Na zabezpečenie rozvoja včelárstva vymenovala provincia osoby zodpovedné za sčítanie včelárov a zdravotný stav včiel.

Ak je to potrebné, sú zapojení do vzdelávania nových včelárov a vytvárajú povedomie o tejto téme. Tento systém umožňuje lepšie sledovanie zdravotného stavu včiel.

Kanadský med sa teší obľube vo viac ako 27 krajinách

100% kanadský med je značka, za ktorú kanadskí včelári musia bojovať.

Ak má Kanada naďalej produkovať dobrý med, musia kanadskí včelári v súčasnosti vyriešiť určité ťažkosti.

V petícii na Change.org, požiadali spoločnosti a spotrebiteľov, aby kupovali iba miestny med, od miestnych včelárov.

Niektorí distribútori totiž radšej kúpia med nižšej kvality z Číny. Ten potom zmiešajú s miestnym medom a na štítku sa objavia slová, ako „Kanadský med“ alebo „med z Kanady.“

Prostredníctvom tohto návrhu, chcú včelári vyslať vláde a príslušným spoločnostiam varovný signál, že udržanie značky “100% Kanadský med“ je dôležité pre udržanie spotreby medu v krajine a tiež pre prosperujúce včelárstvo.

Petícia sa tiež snaží vzdelávať spotrebiteľov. Nákupom iba 100% kanadského medu, ľudia prispejú k ochrane včiel a miestneho životného prostredia. Od svojho uvedenia už petícia zhromaždila viac ako 75.000 podpisov.

B 401 Certan
Prírodné riešenie problémov s víjačkou voštinovou. Má až 100% účinnosť proti larvám zavíjačky voštinovej (Galleria mellonella). Čítaj viac…
Apiguard
Apiguard je tymol obsiahnutý v géli s pozvoľným uvoľňovaním, ktorý sa používa k ničeniu roztoča Varroa destruktor vo včelstvách. Apiguard je tiež účinný proti „roztočíkový včeliemu“ a „vápenateniu“ včelieho plodu. Čítaj viac…
Vitafeed Gold
Prírodný extrakt z repy a melasy proti nozematóze a dyzentérii. Je to dôležitá súčasť pri posilňovaní imunity včiel. Stimuluje rast kolónií a znižuje počet spór Nozema v kolóniách. Čítaj viac…