Vijačka voštinová je škodca, ktorý napáda odložené plasty na zimu a tiež napáda aj priamo včelstvá v úli. Vijačka voštinová pôsobí ako likvidátor plastov v opustených úľoch.

Čím nahradiť sírne knôty proti vijačke voštinovej?

Vijačka voštinová – ako s ňou bojovať

Už starí včelári poznali sírne knôty na vydymovanie vijačky voštinovej (Galleria mellonella) z uložených plástov na zimu.

Zostrojili sme veľké železné bedne, kde ukladáme vytvorené plásty v rámikoch a tie skladujeme cez zimu, aby sme ich mohli použiť pri nadstavovaní medníkov, alebo pre rozširovanie včelstiev.

Problémom ale ostáva vysoká toxicita pre človeka, ktorý s látkou prichádza do styku. Tiež pre včely, ktoré do takto nasiaknutých plástov v rámikoch ubytujeme a zároveň do tých istých plastov stáčame med, ktorý následne potom konzumujeme a spolu s nami aj naši najmenší.

Pričom táto metóda nás aj tak problému s vijačkou voštinovou nezbaví, nakoľko nie je účinná na 100 %. Kolobeh sa stále opakuje a vijačka voštinová ničí naše plásty a oslabuje naše včelstvá. Preto otázka znie.

 

Ako veľmi je pre nás včelárov potrebné udržiavať tento stav a takto trápiť seba aj svoje včely?

Ak by som nepoznal alternatívu na tento problém, tak by som aj ja naďalej pálil sírne knôty vo veľkej železnej debni po starom otcovi.

Ale keďže mi záleží na stave mojich včiel a ja sám sa vyhýbam akejkoľvek chémii, tak do toho nenútim ani svoje včely.

Vijačka voštinová – s pomocou B 401Certan ošetrím rámiky a to jednoducho tým, že ich postriekam zriedeným vodným roztokom s baktériou Aizawai serotyp 7, ktorý je jediným z palety Bacillus thuringiensis, a ktorý má vynikajúce výsledky proti vijačke voštinovej.

Tento 100 % prírodný postrek nezanecháva žiadne zvyšky vo vosku a mede, na rozdiel od ďalšej u nás používanej látke paradichlórbenzénu, ktorý je toxický a zakázaný v mnohých štátoch pre styk s potravinami.

Iba zdravé včely sú silné včely

B 401Certan je tiež neškodný pre včelie larvy a dospelé včely a má až 100% účinnosť proti larvám vijačky voštinovej (Galleria mellonella). Tiež nezanecháva stopy vo vosku a mede a nemení chuť medu.

Zabezpečuje ochranu počas celého roku, pričom jedna aplikácia postačí na ochranu rámikov do budúceho znáškového obdobia.

Ako je to možné?

Pretože baktéria Aizawai serotyp 7 z palety Bacillus thuringiensis sa prilepí na plásty a tie potom následne ničia všetky larválne štádia u vijačka voštinová (Galleria mellonella).

Nakoľko v ňom žijú po celý rok. Pri pridávaní prázdneho plastu do plodiska vložíme čistý plast, a to bez chemických nečistôt pripravený pre včelí plod. S istotou, že v týchto rámikoch sa vijačka voštinová neusídli. Biologické liečenie včiel je dôležité pre včely v tejto novej dobe, kde včely sú vystavované nadmernej toxicite prostredia, v ktorom žijú.

Pre včelí plod je dôležitá čistota a komfort plástov. Veď detské postieľky tiež neošetrujme chemickými prípravkami proti červotočom, baktériám a plesniam.

Prírodné riešenie problémov s víjačkou voštinovou. Má až 100% účinnosť proti larvám zavíjačky voštinovej (Galleria mellonella).