Roztočec ovocný

Rašiace listy napadnuté roztočcom ovocným Panonychus ulmi zostávajú malé a ich okraje prípadne aj celé zasychajú. Neskôr počas vegetácie spodné časti listov hnednú a vrchné sa sfarbujú do bronzova. Napadnuté listy sa môžu stáčať, usychať a opadávať. Pomocou lupy je na nich možné pozorovať výskyt do červena sfarbeného škodcu. Silný výskyt roztočca ovocného môže nastať najmä ak prevláda suché a teplé počasie.

Škodca prezimuje vo forme vajíčok pri púčikoch a na vetvách stromov. Na jar v období pučania sa liahnu larvy, ktoré sajú najskôr na púčikoch a neskôr na rozvíjajúcich sa listoch. Počas vegetácie kladú samičky vajíčka z  ktorých a liahnu ďalšie generácie roztočcov. V našich podmienkach sa  môže vyvinúť 5 až 6 generácií škodcu. Koncom leta dochádza ku kladeniu tzn. zimných vajíčok.

          Praktické odporúčania

Snáď najdôležitejšia je harmonická výživa a predovšetkým nepreháňať to s dusíkom. Podobne ako u iných škodcov, aj tu je vhodné dôkladne zvážiť používanie prípravkov na ochranu rastlín. K premnoženiu roztočca dochádza často práve ak sa používaním neselektívnych insekticídov (prípravky proti škodcom) zničia jeho prirodzení nepriatelia. Okrem insekticídov by sme si však mali dávať pozor aj na  prípravky proti chorobám (fungicídy) ako sú napr. aj sírnaté prípravky a.i. Pri vyšších dávkach a častom používaní môžu škodiť nielen roztočcovi, ale aj jeho prirodzenému nepriateľovi dravému roztočovi (Typhlodromus pyri). Okrem dravého roztoča môžu populáciu roztočca ovocného regulovať aj lienka (Stethorus punctillum) dravá bzdocha (Anthocoris nemorum), zlatoočky a iné druhy užitočného hmyzu.

Na roztočca ovocného účinkujú, sú jeho prirodzenými nepriateľmi, alebo zvyšujú prirodzenú odolnosť voči nemu:

  • dravý roztoč (Typhlodromus pyri)

Biologické ochrana proti Panonychus ulmi

  • prípravky na báze síry (Thiovit jet)
  • prípravky a listové hnojivá na báze olejov (BorOil, FerrumOil, Floravita Citro, Floravita Sio)
  • prípravky a listové hnojivá na báze Azadirachta indica (NeemAzal T/S)
  • extrakt zo žihľavy dvojdomej (Bioka URTICA)

Pri premnožení roztočca ovocného je najlepším riešením introdukcia dravého roztoča (Typhlodromus pyri). Okrem toho je možné využiť aj vyššie uvedené prípravky a listové hnojivá  v rôznych kombináciách, ale vždy podľa návodu na použitie. Zasiahnuť proti roztočcovi je najlepšie na začiatku vegetácie v čase liahnutia lariev čo je približne v čase od pučania do začiatku kvitnutia jabloní. Dobre načasovaným tzn. predjarným postrekom je možné okrem iných prezimujúcich škodcov  výrazne eliminovať aj tohto škodcu.