Kvetovka jabloňová

Prítomnosť  škodcu Anthonomus pomorum nám prezradia poškodené kvety, ktoré majú zaschnuté a zhnednuté korunné lupienky. Škody spôsobené dospelcami na rašiacich pukoch a neskôr na plodoch zväčša unikajú našej pozornosti.

Kvetovka jabloňová - Anthonomus pomorum
Anthonomus pomorum

Dospelé chrobáky prezimujú v rôznych úkrytoch a v povrchovej vrstve pôdy. Na jar nalietavajú do sadov kde sa živia nalievajúcimi sa púčikmi a neskôr listami. Samičky kladú vajíčka do zelených kvetných pukov. Vyliahnuté larvy vyžierajú všetky časti kvetu a následne sa kuklia. Dospelce sa ešte krátky čas po vyliahnutí  živia listami, občas môžu nabodávať aj plody a od konca júna zaliezajú do úkrytov, kde v tzv. letnej diapauze zotrvávajú až do jesene a potom sa sťahujú do zimných úkrytov.

 

          Praktické odporúčania

Z mechanických spôsobov eliminácie škodcu možno odporúčať zoškrabávanie starej kôry stromov a následné ničenie prezimujúcich jedincov. Populáciu kvetovky môžu znižovať okrem spevavého vtáctva ako sú napríklad sýkorky aj rôzne parizitoidy z radu blanokrídlovcov (Hymenoptera). Konkrétne lumok Scambus pomorum môže  parazitovať  larvy a kukly kvetovky až na úrovni 70%.

Biologická ochrana proti Anthonomus pomorum

  • prípravky na báze spinosadu (pozn. prípravok Spintor nie je u nás registrovaný proti kvetovke jabloňovej)
  • mikrobiálne hnojivá na báze baktérií (NovaFerm ORION)

Hlavne v blízkosti lesov a všade tam, kde sa kvetovka objavila v predchádzajúcom roku vo zvýšenej miere je potrebné vykonať postrek najneskôr v štádiu zeleného kvetného púčika.