Piliarka jabloňová

Piliarka jabloňová – Hoplocampa testudinea – larva

Hoplocampa testudinea spôsobuje tzn. skorú červivosť jabloní. Larvy škodcu prezimujú v pôde v hĺbke 2-25 cm. Imága sa začínajú objavovať niekedy už v koncom apríla, avšak najčastejšie začiatkom mája v čase kvitnutia jabloní. Krátko po vyliahnutí kladú samičky kladielkom vajíčka do kališných lístkov kvetov jabloní. Z vajíčok sa po 6-20 dňoch liahnu larvy. Najmladšie larvy škodia iba plytko pod pokožkou tvoriacich sa plôdikov, v dôsledku čoho vznikajú neskôr na plodoch skorkovatené jazvy, takto poškodené plody však neopadávajú.

 

 

Piliarka jabloňová – Hoplocampa testudinea

Staršie larvy vyžierajú vnútro plodov, ktoré opadávajú v priebehu júna jeden až dva týždne pred opadom plodov, ktorý je spôsobený obaľovačom jablčným. Jedna larva môže počas svojho života poškodiť 3-4 plody. Dospelé larvy opúšťajú opadnuté plody, alebo sa spúšťajú z ešte neopadnutých  na zem, kde prezimujú. Niektoré larvy môžu v diapauze prečkať celú nasledujúcu vegetáciu a k liahnutiu imág dochádza až na ďalší rok.

 

 

          Praktické odporúčania

Časť prezimujúcich lariev sa zničí kultiváciou pôdy pod korunami stromov. Populáciu piliarky ovplyvňuje okrem entomopatogénnych húb aj parazitoid (Lathrolestes sensator) z čeľade lumkovité (Ichneumonidae).Oba druhy rovnako ako piliarka tak i spomínaný parazitoid sú pôvodom z Európy. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že  po zavlečení piliarky do Severnej Ameriky tam bol ako forma biologickej ochrany následne introdukovaný aj jej  parazitoid (Lathrolestes sensator), keďže piliarka tam  pred  jeho introdukciou spôsobovala obrovské škody.

V ochrane voči piliarke sa biele lepové dosky využívajú v prvom rade  na signalizáciu výskytu dospelcov, avšak u menších pestovateľov a v záhradkách  môžu veľmi dobre poslúžiť aj na zníženie početnosti škodcu. Podľa účelu použitia treba zvoliť správny počet lepových dosiek. Na signalizáciu postačujú 3 ks na sad resp. jednotlivý blok sadu. Pričom dosky by mali byť od seba vzdialené aspoň  25 m. Inštalovať ich treba vo výške cca 150 cm. Najlepšie na dobre osvetlené stromy s neprehustenou korunou, v dostatočnom časovom predstihu pre liahnutím imág, približne 10-14 dní pred kvitnutím. Odpočet imág odchytených bielymi lepovými doskami by sme mali realizovať 2-3 krát do týždňa. Na relevantné zníženie početnosti dospelcov piliarky sa odporúča vzhľadom na veľkosť koruny vyvesiť  3-5 ks bielych lepových dosiek na každý strom. Čo sa týka termínu a výšky vyvesenia zhoduje sa s predchádzajúcim spôsobom využitia  bielych lepových dosiek. Priama ochrana voči imágam (dospelcom) vo forme postreku sa vykonáva podľa signalizácie  na začiatku kvitnutia a na  konci kvitnutia.

Biologická ochrana proti Hoplocampa testudinea

  • prípravky na báze Azadiracha indica (NeemAzal T/S) – na konci kvitnutia,

alebo:

  • vodný výluh z tropického kra Quassia amara, ideálnym termínom je čas hromadného liahnutia lariev. Tento termín  sa však dá určiť len pomerne komplikovaným spôsobom a to buď sledovaním vývoja vajíčok, alebo na základe sledovania sumy aktívnych teplôt počítaných od začiatku náletu imág.
  • hnojivo na báze húb (BORA) – na elimináciu početnosti prezimujúcej populácie piliarky  aplikovať hnojivo na pôdu pod korunami stromov v čase júnového opadu plodov.

Bližšie pozri časť o ochrane voči obaľovačovi jablčnému.