Obaľovač jablčný sa nachádza vo všetkých svetových pestovateľských oblastiach jabloní. Obaľovač jablčnýCydia pomonella  sa považuje za jedného z najničivejších škodcov jabloňových sadov.

Obaľovač jablčný – Ako ho rozpoznať?

Dospelí jedinci obaľovačov sú sivohnedé mory s rozpätím krídiel 15 – 20 mm. Na konci krídiel majú čokoládovú škvrnu na obidvoch stranách. Cez deň ich ale lietať neuvidíte, keďže sú to noční letci.

Dospelá mora – Obaľovač jablčný

Samička kladie vajíčka a z nich sa liahnu ružové alebo krémovo biele larvy. Húsenice s hnedými hlavami, ktoré jablká navrtávajú priamo do jadra. Pri vyvrtávaní chodbičiek vytláčajú hromady výkalov, ktoré sa zhromažďujú okolo vstupného otvoru.  Poškodenie znižuje trhovú hodnotu ovocia a robí ho nevhodným pre ľudskú spotrebu.

Medzi ďalšie hostiteľské druhy obaľovača jablčného patrí hruška obyčajnáPyrus communis, marhuľa obyčajnáPrunus armeniaca, orech kráľovskýJuglans regia a ďalšie ovocné stromy.

Obaľovač jablčný a jeho životný cyklus

Obaľovač jablčný zavŕtany v jablku

Plne vyvinuté larvy prezimujú pod voľnou kôrou alebo v pôde pod opadaným lístím v ovocných sadoch. Na jar sa larva zakuklí. Imága sa liahnu v máji, následne sa pária a samičky kladú vajíčka.

V čase kvitnutia jabloní sa začínajú objavovať mory obaľovačov a začínajú klásť na listy a vetvičky po 50 až 60 vajíčok. Jedna samička dokáže naklásť až 120 vajíčok po dobu jedného až dvoch týždňov.  Kladenie vajíčok prebieha v podvečerných hodinách v prípade, že je teplota minimálne 16° C.

Hneď ako sa larvy vyliahnu, kŕmia sa krátko na listoch. Potom sa začínajú zavrtávať do plodov. Larvy sa kŕmia tri týždne a potom začínajú hľadať vhodné miesto na zakuklenie. Ročne vyprodukujú po dve generácie. Ale v poslednom teplom období sa v južnejších častiach Slovenska začína objavovať už aj tretia generácia obaľovačov.

Ako sa proti nemu brániť biologicky?

  • Na začiatku jari zoškriabte uvoľnenú kôru zo stromov, aby ste odstránili prezimujúce larvy.
  • V malých sadoch a záhradách je vhodným spôsobom ochrany, zber a likvidácia napadnutých plodov.
  • Ak to teploty dovoľujú, môžete na pôdu okolo stromu, kmeň a väčšie konáre nastriekať parazitické hlístice Steinernema feltiae v produkte Entonem, ktoré s určitosťou na 60 až 90 % zničia prezimujúcich obaľovačov v pôde.
  • Použite Feromónové lapače na určenie doby náletu obaľovačov, aby ste určili dobu párenia a mohli včas zasiahnuť vhodným biologickým postrekom. Pretože larvy trávia iba krátky čas pred zavŕtaním vonku na listoch. Je potrebné zasiahnuť v presný čas. Po zavŕtaní do plodu už prípravok Lepinox plus nemá účinnosť voči obaľovačom.
  • Najčastejšie používaným postrekom je baktéria Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki v prípravku Lepinox plus, ktorý je účinný proti larvám motýľov (Obaľovač jablčnýCydia pomonella , obaľovač púčikovýSpilotana ocellana, obaľovač záhradnýArgyroploce variegana, mníška zlatorítkaEuproctis chryssorhoea, mníška veľkohlaváL. dispar, priadkovec obrúčkavýMalacosoma neustrium, spriadač americkýHyphantria cunea, piadivka jesennáOperophtera brumata) a to nielen na ovocných drevinách.
  • Proti obaľovačovi jablčnému môžeme v sadoch použiť aj osičku Trichograma (najmä druh Trichogramma evanescens), ktorá kladie vajíčka do vajíčok škodcov a v nich sa ďalej vyvíja.
  • V krajnom prípade je možné použiť SpinTor, ktorý obsahuje účinnú látku spinosad. Je to prírodný produkt získaný fermentačnou činnosťou baktérie Saccharopolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. SpinTor pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Ale pozor, keďže SpinTor nie je selektívny, ničí aj ostatné živočíchy, opeľovače a včely. Preto ho v žiadnom prípade nepoužívajte počas dňa. Podobne ako Lepinox plus pôsobí len v čase, kým ešte obaľovač nie je zavŕtaný v plodoch.
  • Tip pre záhradkárov: Na jar pripevnite na strom kúsky lepenky, aby sa tam mohli prípadne obaľovače zakukliť. Lepenku pravidelne kontrolujte a prípadne kukly zneškodnite.