Prečo aplikovať dravého roztoča Typhlodromus pyri -Mikulovský kmeň? Pretože dravý roztoč Typhlodromus pyri je účinný voči roztočcom, vlnovníkovcom a hálkovcom v ovocných sadoch a viniciach.

Zverte starosť s roztočmi na ovocných stromoch a viniči odborníkovi

Tento malý odborník sa volá Typhlodromus pyri a je to dravý roztoč veľkosti asi 0,6 mm. Má vysokú bioregulačnú schopnosť a vrodený „model“ starostlivosti o korisť, takže pôsobí dlhodobo. Výskum dravých roztočov Typhlodromus pyri sa už začal v bývalom Československu.

Dravé roztoče napadajú roztoča chmeľového, roztoča ovocného a hálkovca viničového, ktorý mimochodom spôsobuje kučeravosť broskýň a vlnovníka viničového, ktorý spôsobuje plstnatosť listov. Napádajú aj larvy strapiek a iný drobný hmyz. Jedna samička vysaje za deň asi 8 dospelých roztočov alebo až 320 hálkovcov. Dravé sú aj nymfy. Pri kontrole vo vinohradoch sa odporúča výskyt jedného dravého roztoča na jeden list.

Živí sa aj peľom kvetov a spórami rôznych húb, vrátane múčnatky, no dokáže aj dlhodobo hladovať. V zimnom období prezimuje dospelá samička v úkrytoch a pri teplote nad 10 °C opúšťa úkryt a začína hľadať potravu. V priebehu leta sa vyvinie niekoľko generácií. Dospelé jedince sú aktívne až do októbra, čo je výhoda, keďže roztoč chmeľový je aktívny hlavne pri vysokých teplotách.

Typhlodromus pyri -Mikulovský kmeň má už nezastupiteľné miesto v ekologických sadoch a viniciach po celej strednej Európe. Aplikuje sa len raz, keďže dokáže úspešne zimovať v našich podmienkach a ďalej sa rozmnožovať na strome, kde bol aplikovaný.

Roztoče sa dodávajú v plstených pásoch a pripínajú sa na ovocné stromy, kríky a tiež na vinič. Na ovocné stromy používajte 1 až 3 pásiky, podľa veľkosti stromu.

Typhlodromus pyri balík plsti – 50 ks

Vo vinohradoch a pri malých kríkov sa aplikuje jeden pásik na každý tretí ker. Neustále prebiehajú výskumy na jeho odolnosť voči jednotlivým postrekom a je nenahraditeľný pri práci v ekologických sadoch a viniciach. Nesmie chýbať na žiadnom ovocnom strome, alebo kríku. Zvýšenie výnosu až o 30 %. Ušetrené peniaze za ochranu. Zníženie záťaže na životné prostredie. Jednoduché pripevnenie pásika. Nezastupiteľný pomocník vo vinohradoch a ovocných sadoch.