Smútivky si väčšinou donesieme domov spolu so substrátom, alebo novými rastlinami. Preto je dôležité kupovať kvalitný substrát a zdravé rastliny. Smútivky obľubujú vlhkú pôdu. 

Použite nematódy Steinernema feltiae proti smútivkám

Nematódy, môžu parazitovať širokú škálu hmyzích škodcov. Existujú rôzne druhy a kmene s rozdielmi v účinnosti. Nematódy Steinernema feltiae sa používajú proti smútivkám. Konkrétne na ich larvy žijúce v pôde.

Po aplikácii háďatká aktívne vyhľadávajú svoju korisť a preniknú cez ústne, alebo respiračné otvory. Hneď ako sa dostanú dovnútra, začnú sa živiť obsahom koristi a vylučovať  baktérie. Tieto baktérie sa začnú šíriť vo vnútri hostiteľa a premieňať  hostiteľské tkanivá na produkty, ktoré nematódy ľahko skonzumujú.

Napadnuté larvy smútiviek zomrú počas niekoľkých dní. Larvy smútiviek  sa zmenia na žltú až svetlohnedú a stávajú sa slizovitými a dehydrovanými. Rast populácie nematód v hostiteľovi závisí od dvoch faktorov: počet infekčných nematód, ktoré prenikajú do lariev smútiviek, a množstvo lariev v pôde.

Samice nematód Steinernema feltiae môžu naklásť až 200 vajíčok. Samica smútivky umiestni vajíčka do hostiteľa, ale keď už nie je dostatok lariev smútiviek, tak sa plod z vajíčok vyvinie vo vnútri samice nematód. Z vajíčok, z ktorých sa vyliahnu nové nematódy, sa rýchlo šíria a rastú. Niekoľko tisíc nematód nakoniec opustí hostiteľa a okamžite začne hľadať novú korisť.

Aplikáciou nematód Steinernema feltiae sa prakticky behom niekoľkých dní zbavíte smútiviek

Smútivky – drobné  mušky, poletujúce v domácnosti a predovšetkým v okolí črepníkov, ktoré sú považované skôr len za otravné ako za škodlivé. Avšak realita je iná. Larvy smútiviek sa vyliahnu z vajíčka, z ktorých začnú vyliezať asi 3 – 5 mm dlhé tenučké larvy – bielej farby a s čiernou hlavičkou. Tie sa živia vyciciavaním koreňových vlásočníc a práve tie dopravujú do rastliny potrebné živiny a vlahu.

Rastlina prakticky nemá šancu tvoriť nové vlásočnice, keďže tie sú takmer okamžite zničené larvami smútiviek. Pri poliatí nádoby s rastlinou dôjde k premočeniu substrátu. Substrát sa stane lepkavým a ťažkým. Rastlina nemá príjem vzduchu ku koreňom a následne na to dôjde k jej oslabeniu a tiež napadnutiu inými škodcami, čo má za následok v konečnom dôsledku jej úplne zničenie a nám neostáva nič iné, ako ju vyhodiť. Keďže takáto rastlina sa stáva priamym nebezpečenstvom pre ostatné rastliny a väčšinou je v tak žalostnom stave, že už ani nemá zmysel ju zachraňovať.

Smútivky si väčšinou donesieme domov spolu so substrátom, alebo novými rastlinami. Preto je dôležité kupovať kvalitný substrát a zdravé rastliny. Chemické prípravky nezaberajú, keďže tie riešia, čo sa deje na povrchu. To znamená, že zabíjajú dospelé smútivky, no nie ich larvy. Preto sa po chemickom postreku stále vyliahnu ďalšie smútivky.

Parazitické hlístice proti smútivkám

Steinernema feltiae – parazitická hlística proti larvám smútiviek. Parazitické hlístice v inváznom štádiu sa v pôde aktívne pohybujú a čuchom vyhľadávajú hostiteľov. V uhynutých larvách sa hlístice ďalej množia a tým zaisťujú trvalejšiu biologickú ochranu.

Spôsob aplikácie: Zálievkou alebo postrekom na dobre prevlhčený substrát pri min. teplote substrátu nad 12 °C. Ideálna teplota substrátu medzi 15 – 25°C.

Objednaj tu: https://eshop.ekoclovek.sk/pomocnici-bioagens/entonem-steinernema-feltiae/