Pôda, biouhlie, mykorhízne huby a iné mikroorganizmy

Problémom dneška už ani nie je tak dopestovať veľkú úrodu za pomoci chémie. Skôr je tu otázka, ako vypestovať zdravé plodiny, ekologicky a zároveň udržateľným spôsobom?

Mykorhízne pestovanie je jednou z odpovedí. Pretože iba kvalitné potraviny, vypestované zdravým spôsobom bez použitia chemických prostriedkov sú pre naše zdravie prospešné.

vráťme život do pôdy
Vráťme život do pôdy

V pôde sa všetko začína.. a v pôde aj končí

pôdna mykorhíza
Vráťme život do pôdy

Pôda je dokonalý organizmus. Aj keď ju berieme ako samozrejmosť, ovplyvňuje výsledky nášho pestovateľského snaženia. V pôde sa celé naše záhradkárske snaženie začína.

Pôda je nenahraditeľný fenomén z pohľadu celého ekosystému. Tak, ako celá príroda aj pôda má svoje mechanizmy, ktoré sa vplyvom ľudskej činnosti narúšajú a pôda stráca svoj potenciál. To neskôr vidíme v slabej úrode a v chorobnosti pestovaných plodín. Čo nás nabáda k ďalším a ďalším chemickým zásahom.  A takto to ide stále dokola. Pritom stačí dostať do pôdy bioaktívne zložky a mikroorganizmy.

Biouhlie, tiež nazývané ako Biochar, čierne zlato, alebo pyrolýzne uhlie.

Biouhlie
Biouhlie

Biouhlie je pojem starý 2 000 rokov. Tzv. Biocharové pôdy boli objavené v Amazónii, v oblastiach dažďového pralesa. Amazónsky indiáni pálili organické zvyšky a obohacovali nimi pôdu. Tieto pôdy sa nazývaju Terra Preta ( portugalsky, v preklade čiernozem) a sú dodnes považované za najúrodnejšie pôdy sveta. Biouhlie / Biochar je materiál bohatý na uhlík a iné zložky. Dnes sa biouhlie vyrába z rastlinných zvyškov procesom pyrolýzy, za špeciálnych podmienok, teda za vysokej teploty a vysokého tlaku, bez prístupu vzduchu.

Charakteristické je špeciálnym pomerom kyslíka a uhlíka a je vysoko porézne. Práve táto poréznosť a schopnosť udržať sa v pôde prakticky na trvalo z neho robí pôdne aditívum, ktoré nemá konkurenciu. Póry v biouhlí sú priestorom na zadržanie vody a organickej výživy v pôde.

 

HUMO
Groown HUMO – zmes organických humusových komponentov

„Ak skombinujete biouhlie napríklad s vermikompostom, alebo s inými výživovými komponentmi, je zaručené, že Vaša pôda alebo substrát v ktorom pestujete bude túto výživu a vodu zadržiavať v okolí koreňov rastliny a nestráca sa vám v ekosystéme. Týmto krokom získate trvalo výživné, zdravé a bohaté prostredie.“

Mykorhízne huby

O mykorhíznych hubách a ich priaznivom vplyve dnes už väčšina záhradkárov a pestovateľov vie a stávajú sa prirodzenou súčasťou každej výsadby. Rastlina, ktorá má mykorhíznu symbiózu, má zväčšený aktívny povrch koreňov – má akoby korene naviac. Nimi dokáže prijímať viac vody a v nej rozpustené živiny. To spôsobuje, že rastlina je lepšie vyživovaná, lepšie plodí, je odolnejšia voči výkyvom počasia, voči stresom, suchu, znečisteniu prostredia a aj voči patogénom. Celkovo je v lepšej kondícii. Čo je však nenahraditeľným benefitom pestovania s mykorhíznymi hubami je to, že produkujú viac tzv. sekundárnych metabolitov. Sú to esenciálne oleje, cukry, vitamíny, minerály a iné prospešné látky.

Mykorhíza sa aplikuje 1 x k rastline a je prítomná na koreni počas jej celého života.
  • Paradajky obsahujú lykopén, čo je látka významná pre ľudské zdravie. Keď má vaša paradajka mykorhízne huby na koreni, tak prirodzene produkuje paradajky s oveľa vyšším podielom lykopénu v plodoch.
  • Levanduľa a bylinky pestované s mykorhízou produkujú viac esenciálnych olejov, vinič má vyššiu cukornatosť, ovocie má viac minerálov a vitamínov.
  • To všetko je efekt mykorhízy, ktorý neviete dosiahnuť ničím iným. Ak budete zalievať, hnojiť alebo čokoľvek robiť, nikdy nedokážete iným spôsobom tieto vzácne látky v plodinách navýšiť.

 

 

Baktérie

Groown MICRO – zmes pôdnych mikroorganizmov

Baktérie sú dôležitou súčasťou pôdy, predstavujú zhruba polovicu mikroorganizmov v nej žijúcich. Vplývajú na úrodnosť pôdy a podieľajú sa vývoji a prosperite rastlín. Je ich celá rada, napríklad rod Bacillus. Baktérie zlepšujú odolnosť rastliny voči suchu a nepriaznivosti prostredia. Baktérie sa v pôde množia oveľa rýchlejšie ako huby. Ak naočkujeme do pôdy kmene baktérii, ktoré sú prospešné rastline, potom ich reprodukcia na koreňoch a v ich okolí ( v tzv. rhizosfére) významne zvýši možnosť využitia dostupných zdrojov živín. Takéto baktérie zaistia ochranu rastliny voči patogénom a suchu. Existujú napríklad baktérie, ktoré rozpúšťajú fosforečnany v pôde, ktoré by rastlina bez ich pomoci nevedela zužitkovať vo svoj prospech. Baktérie tieto fosfáty natrávia a mykorhízne huby ich dopravia prostredníctvom mycélia do koreňa rastliny. Je to dokonalá spolupráca pôdnych mikroorganizmov, ktorá zabezpečí rastline prežitie a prosperitu aj vo veľmi nepriaznivých podmienkach.

 

Mykoparazitické huby

Pôda okrem prospešných mikroorganizmov obsahuje aj patogénne mikróby, ktoré spôsobujú ochorenia. Avšak príroda vo svojej dokonalosti má aj voči týmto patogénom prirodzeného protivníka. Sú to mykoparazitické huby. Jednou z nich je napríklad Trichoderma harzianum. Je to huba, ktorá sa živí patogénnymi hubami, ktoré spôsobujú najmä hubovité ochorenia vašich rastlín. Preto preto kombinácia mykorhíznych húb s baktériami a trichodermou dokážu zabrániť problémom s chorobami rastlín. Celý tento komplex mikroorganizmov  oživuje pôdu a vytvára jej hlavnú funkciu.

Vráťme život do pôdy
Vráťme život do pôdy

Použitie Biouhlia s mikroorganizmami ako sú mykorhízne huby, baktérie a s prírodnými výživovými zložkami ako vermikompost, kompostchar a humátové kyseliny spája najnovšie poznatky vedeckých výskumov aj múdrosť našich predkov inšpirovaných samotnou prírodou. Ide o najvhodnejší a najefektívnejší spôsob pestovania rastlín bez chémie, ktorý Vám zaručí vysoké výnosy, zároveň si zveľaďujete pôdu vo Vašom okolí a prispievate k udržateľnému spôsobu života.

 

Ďakujeme odborníkovi Prof. RNDr. Miroslavovi Vosátkovi CSC, ktorý sa tejto téme, ako aj využitiu prospešných mikroorganizmov pri pestovaní rastlín venuje celý svoj profesný život za všetky prospešné informácie a úvahy uvedené v tomto článku.