Reagujme na potreby rastliny správne

Žltnutie, vädnutie či neprimeraný rast Pozorujete vaše rastliny ako ležia zvädnuté na zemi, badáte zoschnuté listy, puky, všímate si ako žltnú listy. Hľadáte za tým škodcu, no žiadneho voľným okom nevidíte. Chýbajú typické škvrny na listoch, ktoré by mohli naznačovať nejaké ochorenie. Čo sa za tým môže…
Prezerať článok