Prečo aplikovať dravého roztoča Typhlodromus pyri?

Tento malý odborník sa volá Typhlodromus pyri a je to dravý roztoč veľkosti asi 0,6 mm.

Má vysokú bioregulačnú schopnosť a vrodený „model“ starostlivosti o korisť, takže pôsobí dlhodobo.

Výskum dravých roztočov Typhlodromus pyri sa začal už v bývalom Československu.

Dravé roztoče napadajú roztočca chmeľového, roztočca ovocného, hálkovca viničového,

ktorý mimochodom spôsobuje kučeravosť broskýň a vlnovníka viničového, ktorý spôsobuje plstnatosť listov.

Napadájú aj larvy strapiek a iný drobný hmyz.

Jedna samička vysaje za deň asi 8 dospelých roztočov alebo až 320 hálkovcov. Dravé sú aj nymfy.

Pri kontrole vo vinohradoch sa odporúča  výskyt jedného dravého roztoča na jeden list.

Typhlodromus pyri sa živí aj peľom kvetov a spórami rôznych húb, vrátane múčnatky, no dokáže aj dlhodobo hladovať.

V zimnom období prezimuje dospelá samička v úkrytoch a pri teplote nad 10 °C opúšťa úkryt a začína hľadať potravu.

V priebehu leta sa vyvinie niekoľko generácii.

Dospelé jedince sú aktívne až do októbra, čo je výhoda, keďže roztočec chmeľový je aktívny hlavne pri vysokých teplotách.

Typhlodromus pyri -Mikulovský kmeň má už nezastupiteľné miesto v ekologických sadoch a viniciach po celej strednej Európe.

Aplikuje sa len raz, keďže dokáže úspešne zimovať a ďalej sa rozmnožovať na strome, kde bol aplikovaný.

Roztoče sa dodávajú v plstených pásoch a pripínajú sa na ovocné stromy, kríky a tiež na vinič.

Na ovocné stromy používajte 1 až 3 pásiky, podľa veľkosti stromu.

Vo vinohradoch a pri malých kríkov sa aplikuje jeden pásik na každý tretí ker.

Neustále prebiehajú výskumy na jeho odolnosť voči jednotlivým postrekom a je nenahraditeľný pri práci v ekologických sadoch a viniciach.

 

Dravý roztoč Typhlodromus pyri -Mikulovský kmeň proti škodlivým roztočom a roztočcom v sadoch a vinohradoch.

Nesmie chýbať na žiadnom ovocnom strome, alebo kríku.

Zvýšenie výnosu až o 30 %. Ušetrené peniaze za ochranu. Zníženie záťaže na životné prostredie. Jednoduché pripevnenie pásika na rastlinu.

Nájdeš tu: https://eshop.ekoclovek.sk/pomocnici-bioagens/typhlodromus-pyri-proti-roztocom/